VI Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko”

 VI Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko” Warszawa, 25 październik 2012 r.

Forum jest wydarzeniem cyklicznym i jest skierowane do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji działających na rzecz biznesu. Jego głównym celem jest przekazywanie wiedzy merytorycznej oraz umożliwienie tworzenia trwałych relacji biznesowych.


Tematyka VI Forum Gospodarczego jest bezpośrednio związana z kwestiami ochrony środowiska, energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Sesje panelowe zostały starannie zaplanowane dla grup zainteresowanych konkretnym tematem i umożliwiają wyminę poglądów i doświadczeń. Tematami przewodnimi będą:

·         Odnawialne źródła energii: Wiatr, Słońce i Woda

·         Odnawialne źródła energii: biomasa, biogazownie, biopaliwa

·         Gospodarka odpadami komunalnymi

·         Gospodarka odpadami opakowaniowymi i zużytym sprzętem

·         Złota era gazu

·         Klastry Gospodarcze

·         Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu

·         Efektywne wykorzystanie energii

·         PPP i finansowanie Inwestycji proekologicznych

·         Oświetlenie uliczne i drogowe

·         Energia skojarzona

·         Budownictwo ekologiczne

Wspierają nas merytorycznie Ministerstwa: Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W sesjach plenarnych głos zabierze 60 wysoko wykwalifikowanych ekspertów branżowych, zaś samo Forum zgromadzi kilkaset przedstawicieli firm, instytucji i samorządów z całej Polski oraz inwestorów zagranicznych.

Po zakończeniu VI Forum odbędzie się Uroczysta Gala, w trakcie której zostaną nagrodzone najlepsze branżowe firmy statuetkami Lidera Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy w trakcie konstruowania agendy VI Forum Gospodarczego „Energia i Środowisko”.
W budowaniu problematyki paneli dyskusyjnych bazujemy na naszym doświadczeniu z poprzednich edycji Forum, ale dbamy także, by w agendzie znalazły się najważniejsze aktualne tematy dotyczące energii odnawialnych i ochrony środowiska zarówno w skali naszego kraju jak i całej Europy.
Zapraszamy do zapoznania się z wstępną, roboczą wersją agendy i zachęcamy do konsultacji – szczególnie w obszarach bliskich Państwa zainteresowaniom.
Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.
Wszystkie uwagi związane z tematyką VI Forum Gospodarczego „Energia i Środowisko” prosimy kierować na adres: media@msg.org.pl

Zapraszam serdecznie!

Centrum Rozwoju Biznesu

www.eis.org.pl

22 629 12 29

Wstępny zakres tematyczny

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo