VII Ogólnopolski Kongres Ochrony Środowiska

AKTUALNE WYZWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W KONTEKŚCIE ZAOSTRZENIA PRZEPISÓW ODPADOWYCH I WZROSTU CEN ENERGII

26.09.2019 r. | Warszawa

 

VII Ogólnopolski Kongres Ochrony Środowiska to wydarzenie, podczas którego najlepsi eksperci z kraju przedstawią, jak wprowadzenie pakietu odpadowego i rosnące ceny energii elektrycznej wpłynęły na realizację obowiązków środowiskowych i życie firm.

Wśród prelegentów między innymi:

Hanna MarlièreDyrektor Zarządzająca Green Management Group sp. z o.o. Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami zajmująca się wdrażaniem systemów selektywnej zbiórki odpadów, technologiami przetwarzania, w szczególności bioodpadów, uzyskiwaniem decyzji w postępowaniach administracyjnych.

Jakub Müller
Pracownik urzędu marszałkowskiego, magister inżynier ochrony środowiska. Specjalista w zakresie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o bateriach i akumulatorach oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Program wydarzenia obejmuje dla przedsiębiorstw zagadnienia:
Kluczowe problemy przedsiębiorstwa po nowelizacji przepisów o odpadach – jak uniknąć kar i uciążliwych procedur administracyjnych:
Najczęściej kontrolowane przepisy, z którymi mają problem przedsiębiorcy. Które z nowych obowiązków sprawiają najwięcej trudności i jak nie dopuścić do nieprawidłowości w zakładzie?
Kierunki zmian w prawie i sposoby na pozyskanie finansowania. Jak wykorzystać zmiany i pozyskać środki na modernizacje przedsiębiorstwa.
Elektroniczna ewidencja odpadów i składanie sprawozdań w rejestrze BDO. Co dla przedsiębiorstwa będzie oznaczało uruchomienie kolejnych modułów w rejestrze BDO? W jaki sposób poszerzenie obowiązków wpłynie na transport i gospodarkę odpadami?
Optymalizacja kosztów energii elektrycznej na produkcji – proste działania, które przekładają się na realne oszczędności w firmie:
Audyt energetyczny – ustawowy obowiązek dużych przedsiębiorców czy szansa na redukcje kosztów? Analiza przypadku firmy, która po audycie wprowadziła zmiany i zaoszczędziła na zmniejszeniu zużycia energii w firmie.
Oszczędny system oświetlenia. Jak zwiększyć efektywność energetyczną oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła i optymalny system sterowania światłem?

Odzysk ciepła na hali produkcyjnej. Zastosowanie systemu rekuperacji powietrza, który zapewnia szybką amortyzację całej inwestycji i wspomaga obszary, w których występuje niedobór ciepła.
Problematyczna dokumentacja środowiskowa. Jak przygotować dokumentację na potrzeby kontroli, aby stanowiła dowód potwierdzający zgodność prowadzonej działalności z prawem:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak przyspieszyć i usprawnić proces pozyskania decyzji? Z czym wiążą się zmiany reguł postępowania administracyjnego?
Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne. Na jakich nowych zasadach Wody Polskie kwalifikują działania przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz jakie są najczęstsze problemy wynikające z nowego sposobu obliczania opłat?
Kontrola czynności z obrotem płynami oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej emisji. Jak dopilnować obowiązków i przygotować dokumentację na kontrolę?

Każdy uczestnik kongresu otrzyma:
Certyfikat poświadczający udział w kongresie.
Możliwość konsultacji z przedstawicielami organów kontrolnych oraz ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska.
Materiały konferencyjne oraz prezentacje prelegentów.
Program wydarzenia uwzględnia: lunch oraz przerwy kawowe.

Zdobyta podczas kongresu wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w pracy specjalistów ds. ochrony środowiska, osób, które zajmują się w firmie rozliczeniami z UM WIOŚ, przedstawicieli firm objętych pozwoleniem zintegrowanym lub przepisami o emisjach, przedstawiciele administracji publicznej, pracowników urzędów samorządowych i spółek komunalnych, przedsiębiorców gospodarujący odpadami i opakowaniami, a także producentów, importerów i eksporterów opakowań lub produktów w opakowaniach.

 

 

Aby poznać szczegóły wydarzenia, zapraszamy na stronę: www.kongresochronysrodowiska.pl

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo