W Polsce może być 12,5 tys. gospodarstw ekologicznych

W Polsce może być ok. 12,5 tys. gospodarstw zajmujących się produkcją ekologiczną żywności.
– wynika z prognoz zaprezentowanych podczas I Forum Producentów Żywności Ekologicznej w Warszawie.

W zeszłym roku gospodarstw ekologicznych było w naszym kraju
ok. 9,2 tys., rok wcześniej ok. 7,2 tys.

Coraz częściej produkcję żywności metodami ekologicznymi podejmuje więcej rolników, nadal jest to tylko margines. Gospodarstwa ekologiczne – to zaledwie 0,6 proc. wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce.
Żeby produkcja ekologiczna była opłacalna, musi być jednak wspierana , i są na to środki .
Do niedawna najwięcej było dotacji do ekologicznych łąk i pastwisk oraz do traw na gruntach rolnych.
Według ministerstwa jest to "wyłudzanie pieniędzy". Dotacje były na poziomie, w zależności od rodzaju produkcji, od 260 do 1800 zł na hektar. W programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata do 2013. stwierdzono że pomoc powinna polegać przede wszystkim na dofinansowaniu gospodarstw, które faktycznie produkują żywność na rynek.

Jak zauważyło ministerstwo rolnictwa, na świecie jest coraz większa konkurencja w dziedzinie produkcji rolnej.
Wiele krajów, m.in. Rosja, Ukraina, Brazylia czy Chiny ma potencjalne możliwości rozwoju rolnictwa. Trzeba zatem poszukiwać możliwości produkcji niszowej, a taką jest żywność ekologiczna, "zdrowa", bez stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

Określa się się, że w 2007 roku na świecie pod uprawami ekologicznymi będzie 6,9 mln ha, najwięcej w Australii – 11,8 mln ha. W Europie najbardziej rozwinięte rolnictwo ekologiczne mają Niemcy, Austria i Włochy .

W zeszłym roku producenci ekologicznej żywności utworzyli grupę pod nazwa O!eko. W jej skład wchodzi kilka firm przetórczych, którzy zdecydowali się wytwarzać ekologiczne produkty pod wspólna nazwą, a także wspólnie prowadzić dystrybucję i marketing.

Na podstawie danych MR areał upraw ekologicznych wynosił na przykład w 2005 r. ok. 160 tys. ha.
Średnia wielkość gospodarstwa – to 23 ha. W strukturze upraw najwięcej zajmują uprawy rolnicze (w tym trawy) – 55 proc. oraz łąki i pastwiska – 37 proc. Warzywa zajmują 1 proc. areału, 7 proc. stanowią sady.

 

Ecoportal.com.pl, Julian Z Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo