Wicepremier Pawlak o dążeniu do niskoemisyjnej energetyki w UE

Polityka energetyczna Unii powinna respektować trzy cele: konkurencyjność, zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo dostaw

– powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na spotkaniu przewodniczących komisji gospodarczych parlamentów państw członkowskich UE. Debata „Potrzeby i możliwości finansowania polityki energetycznej UE do 2020 r.” odbyła się 12 września 2011 r. w Senacie RP.

Wicepremier Pawlak zaznaczył, że finansowanie procesu przechodzenia do niskoemisyjnej energetyki będzie oparte o instrumenty opracowane przez Komisję Europejską w ramach budżetu UE. – Mamy tu do dyspozycji m.in. fundusze strukturalne, fundusz spójności czy środki na rozwój badań naukowych z 7. Programu ramowego – powiedział wicepremier. Podkreślił, że istotną rolę we współfinansowaniu celów europejskiej polityki energetycznej będzie odgrywał także Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Światowy. – Pamiętajmy jednak, że kosztami transformacji będą obciążone przede wszystkim gospodarki krajów członkowskich oraz odbiorcy paliw i energii – dodał.

Wicepremier Pawlak przypomniał, że ochrona klimatu jest sprawą globalną i potrzebne jest tu także wsparcie partnerów spoza Unii. – Bez zaangażowania takich krajów, jak: Chiny, Indie, Stany Zjednoczone czy Brazylia nie uda nam się skutecznie ograniczyć emisji CO2, a stawiając Europie zbyt wysokie cele redukcji możemy znacznie obniżyć konkurencyjność unijnych gospodarek – zauważył.

Minister gospodarki zwrócił także uwagę na kwestie efektywności energetycznej. – Jest ona najtańszym rozwiązaniem ograniczania emisji i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego – ocenił. – Inteligentne sieci i środki zarządzania popytem, centralne ogrzewanie i chłodzenie, czy rozpowszechnienie napędu elektrycznego pojazdów to technologie, które przyczyniają się do poprawy efektywności całego łańcucha energetycznego – wyliczył. W opinii wicepremiera Pawlaka należy dążyć do szybkiego przyjęcia dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej, zawierającej szeroki wachlarz instrumentów wsparcia.

Obecny na spotkaniu komisarz UE ds. energii Günther Oettinger zwrócił uwagę na kwestie przyszłych cen za energię, które także będą miały wpływ na sytuacje gospodarczą Europy. – Jeżeli zbyt wysokie ceny energii w Unii Europejskiej dotkną np. przemysł, wówczas możemy mieć doczynienia ze zjawiskiem odpływu kapitału poza Europę, a tym samym utratę miejsc pracy – powiedział Komisarz Oettinger.

***

Jednym z głównych celów strategii Europa 2020 jest ograniczenie emisji CO2 o 20-30 proc. do 2020 r., poprawa efektywności energetycznej o 20 proc. oraz wzrost udziału energetyki odnawialnej do 20 proc.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo