Więźniowie w lesie

21 lipca 2010 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Lasami Państwowymi a Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

Wpisuje się ona w koncepcję lasu wielofunkcyjnego, czyli takiego, który nie ogranicza się do dostarczania surowca drzewnego, ale spełnia również funkcje społeczne.

Więźniowie w lesie

Marian Pigan, dyrektor generalny LP, oraz płk Kajetan Dubiel, dyrektor generalny Służby Więziennej, zobowiązali się do współpracy w zakresie zatrudniania w nadleśnictwach, przy pracach związanych z gospodarką leśną, skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. W spotkaniu, podczas którego podpisano porozumienie, uczestniczyli również Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, oraz Stanisław Chmielewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

– Jest to jedna z lepszych metod resocjalizacji, jaką można zaoferować naszym podopiecznym. Nie dość, że będą wykonywać pożyteczne zajęcie, to będzie się to odbywać w pięknym otoczeniu, jakim jest przyroda – przekonywał dyrektor generalny Służby Więziennej. Wyraził nadzieję na dobry przebieg współpracy. Jego zdaniem specyfika prac obu służb – leśnej i więziennej, jest bardzo zbliżona, ponieważ na jej efekty przychodzi długo czekać. Obecnie w Polsce jest 82 tys. osób pozbawionych wolności, z czego pracuje 33 proc., w tym 10 proc. wykonuje prace społeczne.

Impulsem do zawarcia porozumienia była dotychczasowa, owocna współpraca nadleśnictw z 10 jednostkami karnymi w Polsce, w tym z Aresztem Śledczym w Nisku, zakładami karnymi w Grądach-Woniecko, w Wołowie, Jaśle i Dębicy. Więźniowie wykonują tam prace związane z pozyskaniem drewna, jako drwale, działają na rzecz ochrony gatunków poprzez budowanie budek lęgowych czy koszenie łąk.

– Bardzo cieszy to, że leśnicy tworzą otwarte środowisko zawodowe, które nie boi się nowych przedsięwzięć – zauważył Stanisław Chmielewski. – Zdajemy sobie sprawę z pewnych utrudnień, takich jak konieczność zabezpieczenia takich działań, ale jesteśmy pewni, że przy pełnej współpracy nie będzie to stanowiło przeszkody .

Szczegółowe zasady zatrudnienia skazanych zostaną określone w umowach cywilnoprawnych, zawieranych pomiędzy dyrektorem jednostki penitencjarnej a nadleśniczym. Lasy mają do zaoferowania szeroki wachlarz prac, m.in. sprzątanie lasu, prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia terenów leśnych przed pożarami, dla przeszkolonych więźniów również sadzenie lasu.

– To porozumienie wpisuje się w koncepcję lasu wielofunkcyjnego, czyli takiego, który nie ogranicza się do dostarczania surowca drzewnego, ale również pełni funkcje społeczne. W tym przypadku jest to resocjalizacja – mówi Marian Pigan. – Las jest miejscem, gdzie praca fizyczna łączona z nie do końca zbadanym dobroczynnym wpływem lasu i przyrody na człowieka pozwala mieć nadzieję, że wiele osób pozytywnie przejdzie proces resocjalizacji.

Oprócz korzyści społecznych taka współpraca może przynieść nawet kilkumilionowe oszczędności. Obecnie LP wydają 20 mln zł na sprzątanie śmieci z terenów leśnych; praca osadzonych mogłaby znacznie ograniczyć te koszty. Zaoszczędzone pieniądze wykorzystano by do rozbudowania i utrzymania infrastruktury turystycznej w lasach.

Anna Pikus
CILP

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo