Wniosek

Pieczęć
zakładu/placówki

 

WNIOSEK
O NADANIE

Polskiego
Certyfikatu
Gwarancji ECO

"W
TROSCE O ŚRODOWISKO"

W
imieniu dyrekcji składamy niniejszy wniosek o nadanie Polskiego
Certyfikatu
Gwarancji ECO
"W
TROSCE O ŚRODOWISKO"

Koordynator
promocji programu

Imię
i nazwisko:

Podpis

Dyrektor
/ Prezes

Imię
i nazwisko:

Pieczęć,
podpis

Miejscowość
i data:

I.
Informacje o wnioskującym

   Nazwa
   pełna:

   Adres
   siedziby : ulica, nr domu

Kod
pocztowy, miejscowość:

Nip
:

Tel.:

Faks:

E-mail:

   Lokalizacja
   : województwo: powiat:

miasto
(liczba mieszkańców tys.), wieś
.

 

   Liczba
   zatrudnionych :

    

    
    

   Rozpoczęcie
   działań dla programu (miesiąc, rok):

    

 

    

   Data
   przewidywana audytu dla programu :

 

Podpis
i pieczęć składającego wniosek :

 

 

 

 

 

 

Uwaga!
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów
potwierdzających działania i osiągnięcia, .

    

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo