Wrocław też chce być ekologiczny

Projekt „Gospodarka odpadami stałymi” pozwolił zrealizować we Wrocławiu kilka ważnych inwestycji. Istotnych z perspektywy miasta, ale również środowiska.

Budowa kompostowni i rekultywacja odpadów komunalnych „Maślice” to jedne z głównych projektów.

Inwestycja realizowana w latach 2000- 2010 pochłonęła 24 mln euro. 13,5 mln euro pochodziło z europejskiego Funduszu Spójności.

– W ramach rekultywacji wzmocniono m.in. zbocza składowiska, uszczelniono je materiałem syntetyczno – mineralnym, obsypano warstwą kruszywa i gruntu. Wybudowano także system odgazowujący i dzięki temu wyeliminowano przykre zapachy – powiedziała Jolanta Szczepańska, dyrektor Biura Funduszu Spójności wrocławskiego Urzędu Miejskiego.

Powstała na wrocławskim Janówku kompostowania, posiada na swoim terenie miejsce na pryzmy kompostowe, do gromadzenia odpadów zielonych, oraz magazyn kompostu gotowego z uszczelnionym dnem. Ulepszeniu poddano obszary nie tylko stricte zajmujące się obróbką odpadów. Skorzystał również zmodernizowany przy okazji projektu budynek socjalny dla pracowników i część warsztatowo – garażowa.

6 tysięcy ton odpadów rocznie to liczba, którą nowo wybudowana kompostownia jest w stanie przyjąć. Do grupy odpadów należą takie materiały jak liście, gałęzie, czy trawa. Powstały kompost ma posłużyć do rekultywacji terenów gminnych. – Dopiero sukcesywne badania pozwolą określić jakość powstałego kompostu i obszary, gdzie może być wykorzystany – dodała Jolanta Szczepańska.

Zrealizowane inwestycje niosą za sobą wymierne korzyści. Wzrost bezpieczeństwa na osiedlach znajdujących się niedaleko wysypiska, poprawa stanu środowiska naturalnego, a także ograniczenie ilości gromadzonych na składowiskach odpadów biodegradowalnych.

Ecoportal.com.pl, Milena Zawrotniak

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo