Wschód Zielonego Biznesu

Właśnie została uruchomiona rekrutacja do projektu „Wschód Zielonego Biznesu” realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Jest to niesamowita okazja dla przedsiębiorców z sektora MŚP woj. podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego, aby zwiększyć swoją wiedzę nt. działań proekologicznych, które w dzisiejszych czasach są tak ważne, w przedsiębiorstwach.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z województw: podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego w tematach:

– gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie: metody pozyskiwania odpadów do produkcji energii, technologie produkcji energii z odpadów, tworzenie partnerstwa w celu zagospodarowania odpadów na cele energetyczne, sposoby zmniejszania zanieczyszczeń, redukcja zużycia materiałów, przepisy prawa;

– odnawialne źródła energii, wybór i dostosowanie OZE do potrzeb przedsiębiorstwa, analiza efektywności instalacji, zmiany w przepisach prawa;

– energooszczędność: technologie i metody postępowania zmniejszające zużycie energiiw przedsiębiorstwie, termomodernizacja, budownictwo;

– eko-marketing, jak tworzyć i wykorzystać wizerunek przedsiębiorstwa ekologicznego,eco-label;

– systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie – obowiązki i korzyści płynące z wdrożenia, EMAS, ISO 14001, ISO 50001;

– produkcja rolna na potrzeby energetyki – uprawa roślin energetycznych,
wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej zwierzęcej i roślinnej do wytwarzania biogazu;

– przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, prawa i obowiązki przedsiębiorców;

Bloki szkoleniowe 80h/uczestnika oraz doradztwo zostaną dobrane na podstawie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Wszystkie działania są bezpłatne i stanowią pomoc de minimis. Zapraszamy do udziału! REKRUTACJA TRWA!

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się na stronie:
www.wschodzielonegobiznesu.pl

 

Projekt realizowany jest w ramach działania 2.1.1 POKL i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo