Wsparcie dla środowiska

UE to również wsparcie dla środowiska naturalnego. Dzięki programowi NATURA 2000 zwiększyła się liczba terenów chronionych w Polsce.

Wprowadzone bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony wód, lasów i powietrza skutkuje ich nową jakością. Oczywiście to wszystko kosztuje. Aby realizować te zmiany i ich przestrzegać potrzebne są znaczne środki. Na szczęście Unia w ramach pomocy strukturalnej wspiera realizację projektów ochrony środowiska.

Wymienione zalety integracji to oczywiście nie wszystkie, które istnieją. Jednakże pokazują one, jak wiele można zyskać będąc we Wspólnocie. Każde państwo, które skorzystało z możliwości integracji, zyskało na niej. Zwłaszcza najbiedniejsze, tj. Hiszpania, Portugalia i Grecja, wkroczyły (choć nie od razu) na drogę rozwoju.

Działo się tak, ponieważ wszyscy członkowie wspierali się wzajemnie, realizując wspólne cele. Zresztą preambuła traktatów rzymskich nakłada na państwa członkowskie obowiązek solidarności i wyrównywania dysproporcji pomiędzy poszczególnymi rejonami w Unii.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo