„Wyprawa – PoPrawa” – weź sprawy w swoje ręce!

Z dniem 1 lutego 2015 roku weszła w życie kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w polskich gminach*
Niestety Polacy nadal nie wiedzą, w jakim zakresie ich gminy odpowiadają za gospodarowanie odpadami.

 

Wskazując, że poza obowiązkami, obywatele mają również prawa, Fundacja Nasza Ziemia rusza z 22. edycją Sprzątania Świata pod hasłem „Wyprawa – PoPrawa”.

Po zmianach „ustawy śmieciowej” to gmina jest odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów komunalnych oraz czystość w gminach. Kolejna nowelizacja porządkuje system, ale świadomość społeczna dotycząca praw i obowiązków tak urzędów gmin, jak
i mieszkańców jest nadal niewielka. Dlatego, poprzez akcję Sprzątania Świata – Polska 2015, pod hasłem „Wyprawa – PoPrawa”, Fundacja Nasza Ziemia chce zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 

 

„Ważne jest, abyśmy wszyscy wiedzieli, że poza obowiązkami, mamy również prawa oraz umieli i chcieli z nich korzystać. Możemy na przykład monitorować, jak działają firmy wywożące odpady, czy nie powstają dzikie wysypiska lub lokalizować zaśmiecone miejsca – i zgłaszać to swojemu urzędowi gminy. To proste działania, które każdy z nas może wykonywać nawet podczas wypoczynku – choćby na rodzinnej wycieczce rowerowej. Pomocna będzie w tym przygotowana przez Fundację aplikacja mobilna „rEKOnesans” – komentuje Sławek Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Już 22 kwietnia (środa), z okazji Światowego Dnia Ziemi, Fundacja Nasza Ziemia uruchomi specjalną aplikację mobilną „rEKOnesans”, a wolontariusze Fundacji wyjdą na ulice Warszawy, by przeprowadzić pierwszą „Wyprawę – PoPrawę”.

Dzięki aplikacji mobilnej „rEKOnesans”, każdy będzie mógł przeprowadzać zwiady w terenie, służące zbieraniu informacji dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach oraz sygnalizować problemy takie, jak:
brak koszy na odpady
dzikie wysypiska
śmieci na poboczach dróg
brak pojemników do segregacji

Aplikacja przybierze formę gry, zabawy zawierającej m.in. licznik kilometrów spędzonych
na patrolowaniu otoczenia, a także część poradnikową „Świadomi w środowisku”
z informacjami o tym, jak można włączyć się w współtworzenie lokalnego systemu gospodarki odpadami. Stworzona zostanie również baza kontaktów do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w danym urzędzie gminy lub do jednostek, którym gmina przekazała te zadania.

Patrole wolontariuszy, które tego samego dnia (22 kwietnia, środa), przemierzać będą ulice Warszawy, pokażą zainteresowanym w jaki sposób korzystać z aplikacji oraz skontrolują czystość w odwiedzanych miejscach:
Patrol I – stacjonarny
9:00 – 13:00 – działania stacjonarne przy metrze Centrum
Patrol II – terenowy
9:00 – 10:00 – działa wspólnie z Patrolem I przy metrze Centrum
10:00 – 10:15 – przejazd metrem na Pola Mokotowskie
10:30 – 11:30 – patrol rowerowy na Polach Mokotowskich
11:30 – 12:00 – przejazd metrem do Lasu Kabackiego
12:00 – 13:00 – patrol rowerowy w Lesie Kabackim

„Jak podkreślają samorządy, aktualnie najważniejsza jest edukacja i rzetelna informacja na temat gospodarki odpadami na terenie danej gminy. Celem akcji „Wyprawa – PoPrawa” jest zachęcenie do współodpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy
i zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska. Z kolei aplikacja „rEKOnesans” ułatwi dostęp do najważniejszych informacji oraz
da możliwość zgłaszania zaobserwowanych w swoim otoczeniu problemów. Pomoże
to nam stworzyć ogólnopolski raport o stanie gospodarki odpadami i stanie czystości w polskich gminach” – mówi Sławek Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Partnerami akcji są: PGL Lasy Państwowe, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała.

*Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, źródło – Dz.U. 2015 poz. 87

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo