Wywiad z Doradcą Zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej


Jak Pan ocenia działania z zakresu ochrony środowiska w Polsce?

Jako Stowarzyszenie obserwujemy wzrost świadomości społecznej w obrębie ochrony środowiska. Prowadzimy programy edukacyjne m.in. program Młoda Polska Energia, dedykowana dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Realizujemy go w wybranych miastach na terenie całego kraju. Przez to propagujemy wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności prądu i wody. Zauważamy również wzrost zainteresowania mediów tymi tematami. Coraz częściej z nimi współpracujemy, opracowując programy edukacyjne i informacyjne.

Jakie działania PGE Energia Odnawialna realizuje zgodne z ideą ekologiczną? Czy są jakieś obszary, w jakich PGE jest wspierane przez SEO?

Z racji tego, że PGE Energia Odnawialna jest jednym z członków Stowarzyszenia, posiadamy informacje, że uczestniczy w programach proekologicznych, prorozwojowych. Efektem tego są nagrody w konkursach „Firma Przyjazna Środowisku” oraz „Lider Polskiej Ekologii”. Działania te realizuje również poprzez SEO, wspierając akcje edukacyjne dla odbiorców z różnych grup społecznych i wiekowych.

Które kierunki energii odnawialnej rozwijają się prężniej a które wręcz odwrotnie?

Na dzień dzisiejszy największym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest energia wodna. Są to elektrownie wodne, głównie szczytowo pompowe takie jak Porąbka Żar 500 MW, Żarnowiec 750 MW, czy Solina 200 MW. Energetyka wodna faktycznie osiągnęła szczyt możliwości jeśli chodzi o uwarunkowania polskie. Zakłada się, że jest możliwość rozwoju jedynie małych elektrowni wodnych, czyli tych do 5 MW mocy. Z opracowań wynika, że jest to rząd ok. 300 MW. Jeżeli chodzi o energię wiatrową, to według danych za 2008 rok, moc zainstalowana w energię wiatrową wyniosła 471 MW. Na dzień dzisiejszy jest to ok. 520 MW. Rozwojowym kierunkiem jest również wykorzystanie energii z biomasy i biogazu. W moim przekonaniu jest to główny kierunek, który będzie się w Polsce rozwijał. Możliwości są nieograniczone. Następnym kierunkiem są źródła słoneczne – kolektory cieplne i panele fotowoltaiczne. Na przełomie 2008/ 2009 nastąpił duży postęp technologiczny, szczególnie wzrosła sprawność urządzeń. Nie należy zapominać o źródłach geotermalnych.

Czy są ograniczenia tego rozwoju?

W wietrze możliwości rozwoju są ograniczone przede wszystkim programem Natura jak i słabo rozwinięta siecią przesyłową. Z racji tego szacuje się możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na 5 tys. MW bez konieczności rozbudowy sieci przesyłowych. Całkowite szacunki dotyczące Polski w energetyce wiatrowej sięgają rzędu maksymalnie 15 tys MW ale w osiągniecie takiego poziomu osobiście nie wierzę.

Czy istnieją takie obszary kraju, które bardziej otwierają się na rynek energii odnawialnej?

Uzależnione jest to od możliwościami wykorzystania poszczególnych technologii w określonych obszarach kraju. Wiadomo, że pas nadmorski oraz niektóre tereny Polski centralnej mają większe możliwości jeśli chodzi o energię wiatrową. Technologie biomasowe i biogazowe mają szanse rozwoju na terenie całego kraju . Należy pamiętać, że po Niemczech i Francji jesteśmy na trzecim miejscu jeśli chodzi o areał rolniczy, a zatem możliwości są ogromne. Trzeba mieć świadomość, że w dobie kryzysu Polska staje się istotnym graczem na rynku inwestycyjnym energii odnawialnej w UE. Takie kraje jak Hiszpania, Szwecja, Austria czy Łotwa już wypełniają wymogi pakietu 3×20, a w Polsce energia pochodząca ze źródeł odnawialnych stanowi zaledwie 4,2% w bilansie energii wytworzonej. Dlatego, aby rozwój był możliwy, w Polsce funkcjonują różnego rodzaju zachęty w postaci zielonych certyfikatów, dopłat unijnych i krajowych oraz preferencyjnych kredytów. Lecz nie należy zapominać, że istnieją bariery administracyjne, społeczne czy przyłączeniowe Po mimo wszystko obserwujemy wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych.
Co wpływa na wyniki?

Polska jest „młoda” w UE i posiada ogromny potencjał w tym obszarze. Wszyscy to zauważają. Pewne grupy są zainteresowane działaniami inwestycyjnymi, tym bardziej, że Polska musi realizować plan zawarty w pakiecie 3 razy 20, czyli 15% energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju. Samodzielnie nie jest w stanie tego zrobić więc są potrzebni inwestorzy zagraniczni.

Najbliższy plan do zrealizowania?

Tak – kierunki rozwojowe, o których mówiłem, stały się mottem przewodnim organizowanej Konferencji „ Polsko – Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej”. Hiszpania jest jednym z krajów wiodących UE w zakresie energii odnawialnej. Konferencje tego typu maja na celu głównie wymianę doświadczeń, jak i nawiązanie kontaktów biznesowych. Nasze główne cele to edukacja, podnoszenie świadomości społecznej, rozwój oraz innowacyjność.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Matwiejczuk, Ecoportal.com.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo