Wywóz odpadów budowlanych problemem dla inwestora

Podejmując się budowy domu lub jego remontu, musisz się liczyć z problemem, jaki mogą przynieść odpady budowlane.

Jest to bardzo urozmaicona grupa odpadów, do której można zaliczyć gruz betonowy, ceramiczny czy też ceglany, ale również wszelkie odpady pochodzące z montażu i demontażu okien, drzwi płytek ceramicznych, pokryć dachowych oraz wszelkich innych odpadów, które powstały w podczas prac remontowych lub budowlanych.

Zazwyczaj część odpadów budowlanych może być ponownie zagospodarowana przez inwestora na przykład jako podkład pod ścieżki, drogi albo też wypełnienie fundamentów. Pozwala to na zmniejszenie kosztów inwestycji, ale trzeba przyznać, że w większości przypadków inwestor musi się zająć problemem jakim jest wywóz odpadów budowlanych z terenu budowy lub z remontowanego obiektu. Wywóz takich odpadów można wykonać samodzielnie usuwając gruz oraz inne powstałe podczas prac remontowych lub budowlanych odpadów.

Te odpady powinny trafiać do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizowaniem. Jednak w dalszym ciągu takie odpady trafiają do przestrzeni publicznej do lasów, na łąki itp. Takie zachowanie mające na celu obniżenie kosztów związanych z wywozem śmieci, nie tylko jest naganne, ale również karalne. Zamiast się narażać na dość wysokie kary za wywóz śmieci do lasu, warto poszukać odpowiedzialnej firmy, która się zajmie wywozem odpadów powstałych podczas remontu lub budowy.

Komu powierzyć wywóz odpadów budowlanych?

Odpady budowlane mogą się stać zmorą dla każdego inwestora. Pozostawienie dłuższy czas takich odpadów na budowie może spowodować zagrożenie dla pracujących tam wykonawców, a także skutecznie uniemożliwiać składowanie kolejnych materiałów. Można oczywiście spróbować we własnym zakresie wywozić powstałe odpady budowlane do przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją, szczególnie jeśli nie są one zbyt wielkie gabarytowo, jednak na dłuższą metę warto wywóz odpadów budowlanych powierzyć wyspecjalizowanej firmie. W każdym mieście znajduje się jedno lub więcej przedsiębiorstw, która będzie odpowiedzialna za wywóz odpadów powstałych podczas remontu lub budowy. Niektóre takie przedsiębiorstwa zajmują się nie tylko wywozem odpadów budowlanych, ale również jego utylizacją czy też przygotowaniem pod kolejne wykorzystanie.

Aby to ułatwić, warto zadbać o to by odpady, które podczas remontu lub budowy będą wyprodukowane były wstępnie posegregowane. Jednak wracając do wyboru przedsiębiorstwa, które będzie zajmowało się wywozem gruzu i śmieci, warto to zadanie powierzyć firmie sprawdzonej i rzetelnej. Dzięki temu będzie się miało pewność, że kontenery z odpadami będą odjeżdżały na czas, a na ich miejsce będzie się pojawiać następny pojemnik, do którego będą trafiać nasz gruz.

Na pozostałe śmieci powinien zostać dostarczony inny pojemnik. O ile gruz w czystej postaci (kawałki cegieł, ceramiki itp.) są odpadami które mogą podlegać recyklingowi, to już wrzucanie innych odpadów do pojemnika na gruz może sprawić, że odpady te będą zakwalifikowane jako potencjalnie niebezpieczne, co może podnieść koszt usunięcia odpadów budowlanych. Podejmując więc współpracę z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów z budowy taką informację powinni otrzymać inwestorzy.

Jak wywozić odpady budowlane?

Do wywozu odpadów budowlanych przeznaczone są kontenery. Zakłada się, że powinny być co najmniej dwa pojemniki – jeden przeznaczony do gruzu oraz drugi do pozostałych odpadów. Wiadomo, że wszystkie odpady pochodzące nie tylko z budowy lub remontu powinno się segregować.

Może to pozwolić na odzyskanie części odpadów i wykorzystanie ich kolejny raz. Jednak trzeba mieć świadomość, że budowa lub remont domu lub mieszkania, to bardzo dynamiczny proces, podczas którego trudno dokładnie wykonywać taką segregację. Warto jednak rozgraniczyć odpady mogące być zaliczone jako gruz oraz pozostałe odpady zmieszane, które już mogą być zaliczone jako niebezpieczne z uwagi na pozostałości różnych środków chemicznych.

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo