Wzmocnienie Prezydencji w Ministerstwie Środowiska

Joanna Maćkowiak-Pandera została nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Będzie odpowiedzialna za prowadzenie Prezydencji Polski w Radzie UE w obszarze ochrony środowiska i klimatu.

Minister Andrzej Kraszewski witając nową osobę w zespole: – Wzmacniamy Prezydencję bo to zadanie, którego sprawne poprowadzenie jest dla nas priorytetem.

W piątek, 13 maja, dr Joanna Maćkowiak-Pandera otrzymała nominację na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dr Joanna Maćkowiak – Pandera jest ekspertem w dziedzinie międzynarodowych aspektów ochrony środowiska. Była dyrektorem gabinetu politycznego prof. Macieja Nowickiego, ministra środowiska w latach 2007-2010. Od lutego tego roku pełnomocnik ds. europejskich w Ministerstwie Środowiska. Była odpowiedzialna m.in. za strategię polityczną, opracowanie priorytetów Prezydencji polski w Radzie UE w zakresie ochrony środowiska i koordynację prac ekspertów.

Minister Andrzej Kraszewski komentując nominację dla Joanny Maćkowiak-Pandery podkreślał:

– Ogromnie cieszę się, że do naszego zespołu dołącza ekspertka w sprawach ochrony środowiska, a jednocześnie dobra organizatorka, co udowodniła w trakcie przygotowań Konferencji klimatycznej ONZ w Poznaniu. Powierzenie jej organizacji działań resortu środowiska w prowadzeniu Prezydencji Polski w UE oznacza, że priorytetowo traktujemy ten obszar. Czeka nas niezwykłe wyzwanie – środowisko to jeden z najobszerniejszych tematów w Unii i skala naszych obowiązków jest ogromna.

Za najważniejsze wyzwania minister Maćkowiak-Pandera uznaje sprawne i godzące różne interesy prowadzenie działań Prezydencji w obszarze środowiska.

– W Unii Europejskiej tworzą się właśnie nowe ramy polityki w obszarze ochrony środowiska i klimatu. Polska koordynując prace w Radzie UE w drugim półroczu będzie kształtować ten proces stawiając na rozwój w zgodzie z ochroną środowiska. Dzięki Prezydencji będziemy mieli też okazję zaprezentować potencjał przyrodniczy Polski oraz dokonania w ochronie środowiska. Mam też nadzieję, że w kraju będzie wzrastać odpowiedzialność za sprawy środowiska w duchu europejskim. W mojej opinii ochrona środowiska staje się nową formą prowadzenia polityki zagranicznej.

Za najważniejsze tematy podczas polskiej prezydencji uznaje kwestie ochrony klimatu i adaptacji Europy do zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności oraz efektywnego wykorzystania zasobów, a także przygotowanie do globalnego procesu zrównoważonego rozwoju Rio+20.

Maćkowiak-Pandera posiada doświadczenie w programowaniu finansowania ochrony środowiska. Była odpowiedzialna za negocjacje pierwszych umów na sprzedaż polskich nadwyżek jednostek emisji
w systemie globalnym (tzw. AAU). Do tej pory Polska zarobiła w ten sposób ponad 80 mln euro. Dzięki pieniądzom z handlu tymi emisjami Polska finansuje działania związane z bezpieczeństwem energetycznym i ochroną klimatu, takie jak np. termomodernizacja szkół.

Do najważniejszych wyzwań zawodowych zalicza koordynację politycznych i logistycznych przygotowań do największego wówczas szczytu politycznego w tej części Europy, jakim była globalna Konferencja Klimatyczna ONZ (COP 14), którą organizowało Ministerstwo Środowiska w imieniu polskiego rządu. Powodzenie konferencji umocniło pozycję Polski na międzynarodowej scenie globalnych negocjacji politycznych, których kontynuacją będzie w tym roku, w trakcie polskiej Prezydencji, Konferencja klimatyczna w Durbanie. Zaangażowana w strategiczne kształtowanie polityki ochrony środowiska, pracowała m.in. nad długookresową strategią rozwoju kraju w części dotyczącej środowiska.

Maćkowiak-Pandera doktorat z zakresu niemieckich i polskich doświadczeń w ocenach oddziaływania autostrad na środowisko realizowała na Uniwersytecie w Poczdamie oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka m.in. Fundacji im. Konrada Adenauera, Fundacji im. Nowickiego oraz Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowiska (DBU). Łączy pasje zawodowe z życiem rodzinnym
i zainteresowaniami, m.in. z zakresu sztuki współczesnej. Żona Michała, mama Zosi i Tymka.

Nominacja Joanny Maćkowiak-Pandery na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska wypełnia wakat na tym stanowisku. Maćkowiak – Pandera dołącza do kierownictwa Ministerstwa Środowiska, które składało się dotąd z 5 osób: oprócz kierującego resortem prof. Andrzeja Kraszewskiego są w nim: Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu oraz trzech podsekretarzy: Bernard Błaszczyk, Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju oraz Janusz Zaleski, Główny Konserwator Przyrody.

Źródło informacji: www.mos.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo