Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska – stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany np. korozję metali.

 

Przed wejściem do Parku Krajobrazowego jest parking, na którym możnazostawić samochód. Przed wejściem do Parku Krajobrazowego jest parking, na którym możnazostawić samochód.

    Zanieczyszczenie pyłowe
    Zanieczyszczenie gazowe

Rodzaje zanieczyszczeń środowiska

Zanieczyszczenia środowiska dzielą się na:
 Zanieczyszczenie powietrza – występowanie w atmosferze różnych substancji w takiej koncentracji i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo do uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez korozję)

Zanieczyszczenia wody – zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych, uniemożliwiające wykorzystanie wód do celów pitnych lub gospodarczych

Zanieczyszczenia gleby – zmiana cech gleby uniemożliwiająca jej normalne użytkowanie
Skażenia promieniotwórcze – to skażenie wody, gleby lub powietrza substancjami promieniotwórczymi, np. uranem powstałe przeważnie podczas awarii elektrowni jądrowej, wybuchu bomby atomowej, itp.
Zanieczyszczenie hałasem – to zanieczyszczenie spowodowane dużą emisją hałasu przez urządzenia mechaniczne, np. samoloty, samochody, itp; jest typowe dla środowiska miejskiego
Zanieczyszczenie krajobrazu – polega na zmniejszeniu wartości estetycznych otoczenia przez ingerencję człowieka, np. hałdy
Zanieczyszczenie światłem – to emisja światła, która przeszkadza przeważnie w żerowaniu zwierzętom .

Źródła zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia środowiska mogą być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne (spowodowane działalnością człowieka), które następują w wyniku nie zamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub są następstwem awarii będącej przyczyną nagłego uwolnienia zanieczyszczeń.

Oceny stanu środowiska dokonuje się w odniesieniu do stanu naturalnego bez względu na to, czy jego zmiany są spowodowane przez substancje lub oddziaływania, dla których ustalono poziom stężeń dopuszczalnych.

 

eco

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo