Ziemia to jedno globalne miasto

W nie długim czasie prawie 3,3 miliarda ludzi, ponad połowa ziemian będzie mieszkać w miastach. Do roku 2030 do metropolii ściągnie kolejne 1,3 mld. Tak rzecze raport ONZ.


Ostrzega, że bez odpowiedniego planowania przeludnione miasta czeka
pauperyzacja, zmagania z ekstremizmem religijnym, a młodzi ludzie pozbawieni
zostaną szans rozwoju.

Obecna polityka władz wielu
miast polega na utrudnianiu dopływu biedaków z prowincji przez hamowanie
migracji. Jednak zdaniem ekspertów ONZ, to nie oni są głównym problemem: nie
migracja, lecz przyrost urodzin w miastach sprawia, że pękają one w szwach.
Rozwiązaniem jest więc planowanie rodzin, czyli efektywna antykoncepcja. 

Należy stopniowo zastępować samochody spalinowe (takie
źródło zasilania jest również przyczyną katastrof ekologicznych, m.in.
tankowców) ekologicznymi, np. elektrycznymi. A do tego czasu montaż, sprzedaż,
i produkcja (w tym instalacji zasilania gazem pojazdów oraz rowerów) musi być
zwolniona z podatku. By taki

napęd był bardziej efektywny można zastosować
szybko wymienne akumulatory (np. po 2 sztuki, by wymieniać ten, który jest
całkowicie wyładowany), np. umieszczając je na szynach (gdy akumulator się
wyczerpie, można go będzie zamienić 
na  naładowany w  punkcie usługowym na trasie przejazdu). –
Takie rozwiązanie można było zastosować na początku poprzedniego wieku. 

Efektywnym sposobem ekologicznego wytwarzania energii
elektrycznej jest wykorzystanie pomp napędzanych wiatrem, które przepompowują
wodę ze zbiornika niżej do wyżej położonego, z którego spuszcza się wodę przez
turbinę wytwarzającą prąd (jak na rysunku poniżej). Dzięki takiemu rozwiązaniu
wytwarza się prąd o potrzebnych parametrach (nie trzeba dodatkowych, drogich i
skomplikowanych urządzeń), a w razie potrzeby nieprzerwanie (w przypadku braku
wiatru wykorzystuje się zapas wody). By woda nie zamarzała zimą: zbiornik można
przykrywać czarną folią, która będzie w dni słoneczne przekazywać ciepło
wodzie, a w pozostałe chronić przed jego utratą. Można też wodę przykryć folią
przeźroczystą, lub oszklić zbiornik, a na jej powierzchni umieścić czarny
absorber lub wyłożyć nim dno. Sam zbiornik można wykorzystać dodatkowo jako
basen kąpielowy bądź do hodowli ryb. – To rozwiązanie również można było
zastosować prawie wiek temu.

Pole tekstowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport publiczny (szczególnie elektryczna kolej)(w tym przewóz
rowerów, itp.)(miejski, podmiejski i międzymiastowy) powinien być bez biletowy
(„bezpłatny”), ale dla niepracujących tylko poza godzinami szczytu (proponuję
miedzy godz. 10.00-14.00 i 20.00-06.00). Nie ma obawy, iż pracujący będą
nadużywać tego przywileju, gdyż właśnie pracują (i taki ludzi dzięki temu – w
tym dochodu – przybędzie). Bezrobotni będą mieli z kolei większą możliwość i
motywację do podjęcia – w dodatku legalnej – pracy.  Nie jest to żaden luksus, tylko uciążliwa konieczność
umożliwiająca funkcjonowanie w współczesnym społeczeństwie.

Proszę nie protestować twierdzeniem, że nie ma na to
pieniędzy. To na budowę ogromnych, zatruwających środowisko fabryk produkujących
samochody, kupno setek tysięcy aut (po kilkadziesiąt tys. sztuka, by większość
czasu stały, zajmując mse, niszczejąc, były okradane, kradzione), koszty ich
eksploatacji (miliardy litrów paliwa, koszty napraw, opłaty (w tym parkingowe),
policję zajmującą się kontrolą ruchu, wykrywaniem sprawców wypadków (2,7% PKB –
czyli równowartość 3 mld. dolarów (Instytut Transportu Samochodowego szacuje je
na 30 mld zł), to roczne koszty wypadków samochodowych w Polsce, których w 2003
r. było 50 tys.!!! Ginie w nich rocznie około 6 tys. osób, a 50 tys. zostaje
rannych, Światowa Org. Zdrowia (WHO) oraz Bank Światowy podają, iż rocznie w
wypadkach samochodowych ginie na świecie ponad 1,2 mln osób, a ok. 50 mln
odnosi obrażenia!!!), kradzieży pojazdów (więc i wymiar sprawiedliwości,
więzienia), budowę i naprawę zwiększonej liczby i bardziej eksploatowanych
dróg, autostrad, mostów, pokrywanie ogromnych kosztów leczenia i utrzymywania
na rencie ofiar wypadków), skutki skażenie środowiska (w tym w wyniku katastrof
ekologicznych), miliardy dolarów na wojsko, konflikty i wojny o ropę itp. –
  pieniądze?!! Takie rozwiązanie
zwiększy szansę pełniejszego wykorzystania możliwości jakie daje zapewnienie
środków do życia (wymienionych w pp. 4) w postaci zasiłku, a zmniejszy skutki spowodowane
obecną nieefektywną (m.in. głównym zajęciem kierowców jest stanie na
skrzyżowaniach, w korkach oraz szukanie msa na parkingu), drogą, wypadkowo,
spalinowo (chorobowo), hałasową – rozdrobnioną komunikacją indywidualną. Zmniejszy
się też zanieczyszczenie środowiska (zdrowsze powietrze, woda, żywność – a więc
zmniejszą się wydatki na lecznictwo), w tym hałasem. Mniej będzie wypadków, a
więcej msa dla pieszych i rowerzystów. A dopóki będą odbywać się debaty na ten
temat, trzeba zakończyć pogrążanie osób najuboższych wykazujących jednak
inicjatywę i wypisywać im kredytowe bilety (w tym miesięczne, kwartalne wraz z
ustawowymi odsetkami), zamiast pogrążać ich m.in. karą za jazdę bez biletu –
ludzi bez środków finansowych?! – Na kim państwo chce zarabiać, czy jak
zdobytymi pieniędzmi pokrywać straty?!

Przypominam: co roku 22 września jest dniem bez
(indywidualnego) samochodu. Komunikacja zbiorowa jest wówczas bezpłatna. –
Gratuluję pomysłu.

Trzeba
wymusić produkcje trwałych produktów, wydłużyć obowiązkowy okres gwarancji dla
sprzętów, urządzeń, itp. by później stawały się one śmieciami. Oraz zabronić
sprzedaży rzeczy nietrwałych, nie nadających się do recyklingu (poza
uzasadnionymi wyjątkami).

  Np. każdy
telefon, przenośny odtwarzacz muzyczny, aparat fotograficzny musi wytrzymać
wielokrotny upadek z wysokości 2 metrów (w tym celu na obudowach  można umieszczać miękkie, amortyzujące
zabezpieczenia. Można też, dodatkowo, zastosować, odpowiednie futerały).

– Standardem musi być stosowanie materiałów
niewymagających zabezpieczania przed korozją np. farbą, lakierem (a te miliony
ton materiałów na powłoki ochronne trzeba najpierw, w postaci surowców,
wydobyć, przetransportować, potem przetworzyć, ponownie przetransportować itd.
– cały czas trując, zużywając energię), m.in. aluminium, stal nierdzewną,
szkło, tworzywa sztuczne.   

W budownictwie trzeba, tam gdzie to możliwe, stosować
przewoźne, trwałe pomieszczenia z możliwością, w wielu kombinacjach, ich
łączenia. Zastosować też elementy wielokrotnego użytku. np. do składania jak
klocki lego, z tworzyw sztucznych, szkła, betonu, mieszane; trwałe płyty
warstwowe; stosując standardy co do wymiarów elementów ich kształtów, rozmiarów
pomieszczeń i budynków.

 W
każdym mieście muszą powstać magazyny, gdzie czasowo będą przetrzymywane
rzeczy, które jednym mieszkańcom są niepotrzebne, a innym mogą się przydać, np.
drzwi okna, meble, AGD. Byłyby one sprzedawane za symboliczną opłatą. Obecnie
trafiają one na coraz większe hałdy śmieci, zatruwając środowisko i powodując
produkcję – zatruwanie – kolejnych przyszłych śmieci.

Trzeba
urealnić cenę produktów drewno i 
ropopochodnych, oraz węgla, by obejmowały one rzeczywiste skutki ich
używania dla środowiska, a więc zdrowia i życia ludzi. Te rozwiązania (pozornie
droższe), które pozwalają na ich zastąpienie muszą być zwolnione z podatku
(m.in. elektroniczne nośniki danych, które można wykorzystywać tysiące razy).

 Trzeba
zachęcić (np. zwalniając z podatku), lub wymusić stosowanie technologii obiegu
zamkniętego – minimum emisji substancji i odpadów szkodliwych, czyli między
innymi ponowne ich wykorzystanie. Fabryki trzeba też budować w kompleksach, by
łatwiej – bezpieczniej – można było dostarczać do nich materiały do produkcji i
odbierać od nich odpady.

Trzeba
zastąpić baterie nietoksycznymi akumulatorami – a gdy są zużyte  skupować wszędzie tam gdzie są  sprzedawane. Nie będzie dochodziło do
takiego skażenia środowiska ich toksyczną zawartością. Będzie to też tańsze
rozwiązanie dla ich użytkowników, gdyż akumulatory można używać setki i tysiące
razy, a większe upowszechnienie zmniejszy ich cenę.

Trzeba też zabronić używania ołowianych kul, kulek w broni
sportowej, myśliwskiej, wędkarstwie. Obecnie ich miliardy sztuk rocznie ląduje
w glebie, zbiornikach wodnych – powodując ich skażenie.

SMOG ŚWIETLNY.

Dość uciążliwym zjawiskiem (szczególnie w miastach) jest
wszechobecność światła pochodzącego od lamp ulicznych. By ten problem
zmniejszyć trzeba zastosować lampy oświetlające tylko jezdnię i chodniki, a
więc z odpowiednim reflektorem i płaskimi, nierozpraszającymi światła szklanymi
osłonami (przy okazji można wprowadzić energooszczędne o wiele trwalsze diody
świecące zamiast energochłonnych żarówek; warto też rozważyć zastosowanie – tam
gdzie jest b. mały ruch, w tym o odpowiednich godzinach – czujek reagujących na
ruch- włączając oświetlenie). Lampy takie muszą też być szczelne – by nie
dostawały się do niej owady, które tam uwięzione giną (miliony rocznie!).

APEL DO WŁAŚCICIELI FIRM, KLIENTÓW

Oszczędzajcie papier: ziemię, lasy, wodę, energię,
powietrze, przyrodę, zdrowie, pieniądze, i REZYGNUJCIE ZE ZBYTKÓW
(zachęcajcie/rezygnujcie z papierowej korespondencji, prasy (a jeśli już, to
strony powinny być całkowicie i dwustronnie zapełniane)(jest Internet
(elektroniczne wersje pism), są b. trwałe i pojemne elektroniczne źródła
zapisu, pewniejsze od papieru)(zlecajcie bankom płatności, a one niech inf. o
bilansie przesyłają drogą elektroniczną na wasz adres internetowy)).

OGŁASZAM AKCJĘ OCHRONY PRZYRODY, ZDROWIA, OSZCZĘDZANIA
SUROWCÓW, PIENIĘDZY

Zwracajcie WSZELKIE BUTELKI W MSH ZAKUPÓW,  a sprzedający niech oddają je dostawcom, a
ci wytwórcom; wymuśmy stosowanie butelek zwrotnych zamiast jednorazowych
opakowań, których produkowanie miliardów sztuk rocznie przyczynia się do
ogromnego marnotrawstwa, strat, zaśmiecania i zatruwania środowiska!

Musi powstać ogólnoświatowa »władza« chroniąca
nasze życie, zdrowie i to, co jeszcze pozostało z przyrody – naszego wspólnego
dobra – a jej decyzje muszą obowiązywać wszystkich.
To ona wydawałaby zgodę
na działania o znaczącym wpływie na przyrodę, czyli musi mieć m.in. możliwość
wydania i wyegzekwowania nakazu przesiedlenia się ludzi z rejonów, w których
ich pobyt związany jest z degradacją środowiska. Analogicznie ma się sytuacja z
wydobywaniem czy sposobem transportu surowców.

 

FiM

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo