Źle oznaczoną lampę LED możesz zwrócić

Producenci sprzętu oświetleniowego zobowiązani są do podania konsumentom rzetelnych informacji na opakowaniu lamp LED. Jeśli dane nie odpowiadają prawdzie, możemy oczekiwać, że sprzedawca wymieni nam towar.

Z badania przeprowadzonego przez GfK Polonia dla Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol–Lighting wynika, że dokonując zakupu lamp LED możemy otrzymać produkt, który nie spełni naszych oczekiwań co do ilości dostarczanego światła. Co piąta badana lampa LED była nieprawidłowo oznakowana zawyżoną mocą zamiennej żarówki. 

Nieprawidłowe oznaczenia
Opakowania lamp LED zawierają istotne informacje, na które powinniśmy zwrócić uwagę dokonując zakupu. Podstawowym kryterium wyboru lamp LED jest strumień świetlny oznaczony w Lumenach (lm). Dla wielu osób przyzwyczajonych do rozróżniania tradycyjnych żarówek według ich mocy w watach, pomocna jest informacja umieszczana na opakowaniu lamp LED wskazująca moc jej żarówkowego odpowiednika.

Tym samym producent informuje nas, że lampa LED emituje tyle samo światła co tradycyjna żarówka 60W przy dużo mniejszym poborze energii gwarantowanym przez technologię LED. Niestety niektórzy producenci lamp LED zawyżają moc zamiennej żarówki, wprowadzając tym samym konsumenta w błąd co do ilości światła generowanego przez lampę LED.

Może się zdarzyć, że klient chciał  kupić ilość światła, który daje żarówka 60W, a otrzymał ilość emitowaną przez 50W albo 40W.  Aby uniknąć  rozczarowania Pol-Lighting rekomenduje, aby konsument zwracał uwagę przede wszystkim na wartość strumienia lampy LED i porównywał go z danymi z zamieszczonej obok tabelki.


        Wg tabeli nr 6 z załącznika II rozporządzenia nr WE 244/2012

Według badania zleconego przez Pol-Lighting przedstawione wyżej rozbieżności w wartości strumienia świetlnego dotyczą tylko niektórych marek. Jednakże  powszechność ich występowania na rynku spowodowała, że w analizie ilościowej co 5-ta z przebadanych lamp nie spełniała wymagań w zakresie oznaczenia mocy zamiennej żarówki.

Tę i inne niezgodności z obowiązującymi wymaganiami potwierdzają także wyniki  kontroli, które były przeprowadzone przez organa nadzoru rynku,  UOKiK i PIH. – mówi Narcyza Barczak-Araszkiewicz, dyrektor generalny Pol-Lighting. Konsument, powinien wiedzieć, że jeśli nabył lampę LED – oznaczoną jako odpowiednik tradycyjnej żarówki o mocy 60W, której  wartość strumienia świetlnego jest mniejsza niż 806 lumenów, to jej wartość użytkowa jest niezgodna z tym co deklaruje producent oraz  stanowi wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 1 Kodeksu Cywilnego.

Wada fizyczna produktu podstawą do zwrotu towaru, obniżenia ceny lub wymiany towaru na towar wolny od wad Konsument1, który nabył taki towar nie stoi jednak na pozycji straconej i może podjąć działania zmierzające do wyegzekwowania od dystrybutora, sprzedawcy dotrzymania warunków umowy. Korzystne z punktu widzenia konsumenta zmiany prawne w tym zakresie weszły w życie 25 grudnia 2014 r. Wspomniana nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową definicję „wady fizycznej” rzeczy.

Zgodnie z art. 5561 § 1 k.c. „wada fizyczna” rzeczy rozumiana jest jako  niezgodność towaru z umową. Sprzedawca, jak i wprowadzający rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, ponosi odpowiedzialność za te cechy rzeczy sprzedanej, które strony uzgodniły w umowie sprzedaży lub które rzecz ta powinna posiadać na podstawie tej umowy. Tym samym konsument, który kupił LED-owy zamiennik tradycyjnej żarówki 60W według oznaczenia na opakowaniu, a który posiada strumień świetlny mniejszy niż 806 lm lub odpowiednio 40 Wat i mniejszy niż 470 lm, może odstąpić od umowy, złożyć oświadczenie do sprzedawcy o obniżeniu ceny, a  także żądać wymiany towaru na towar wolny od wad  – mówi Michał Waloch, prawnik Związku Pol-Lighting.

Odpowiedzialność dystrybutora, sprzedającego, wprowadzającego do obrotu na terenie RP
Jak widać informacje dotyczące mocy zamiennej żarówki bywają nieprawdziwe.  Dlatego, kupując lampę LED  bezpiecznie jest kierować się wartością jej strumienia świetlnego czyli ilością lumenów. Konsument, który nabył już lampę z niezgodnym oznaczeniem pierwsze kroki powinien skierować do sklepu, w którym nabył wadliwy towar. Na podstawie paragonu fiskalnego ma prawo żądać wymiany towaru na towar wolny od wad, a sprzedawca powinien takie żądanie spełnić.

Odpowiedzialność sprzedawcy została jednak przez ustawodawcę ograniczona w czasie. Pamiętajmy ,że uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują konsumentowi przez rok od wydania rzeczy wadliwej zgodnie z art. 5562 KC. Tym samym na zgłoszenie wady fizycznej, a takim jest nieprawdziwa deklaracja co do mocy równoważnej żarówki  podana na opakowaniu lampy LED, mamy rok od dnia zakupu – dodaje prawnik Związku Michał Waloch.

Wyniki badań, na podstawie których ujawniono nieprawidłowości w oznakowaniu  LED-owych zamienników tradycyjnych żarówek oraz niska świadomość konsumentów  w zakresie parametrów decydujących o właściwościach źródeł światła skłoniły przedstawicieli Związku do przeprowadzania kampanii edukacyjnej pod hasłem „dobre światło – wiem, wybieram świadomie”. Ma ona na celu dostarczenie konsumentom wiedzy o kryteriach, jakimi powinni kierować się przy zakupie źródeł światła LED i jakie są  ich wartości kryterialne.  

 

——–
Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-Lighting” to ogólnopolska organizacja producentów branży oświetleniowej, która działa w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991r.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo