Złoża biologiczne

Złoża biologiczne to budowle składające się z trzech elementów: ruszt podtrzymujący, obudowa oraz wypełnienia złoża( kamienie, koks, kolby kukurydziane).

 Praca złoża polega na tym, że w wyniku grawitacyjnego przepuszczania ścieków przez złoże następuje proces namnażania mikroorganizmów na wypełnieniu złoża i tworzeniu się błony biologicznej, odpowiadającej za pracę złoża. W skład błony biologicznej wchodzą: bakterie śluzowate, na bazie których namnażają się pierwotniaki osiadłe, a następnie obserwuje się występowanie wrotków i ameb. W momencie, gdy obserwujemy namnażanie wrotków to znak, że błona biologiczna jest dobrze wykształcona.

W złożu biologicznym możemy zaobserwować różne jego barwy, które charakteryzują jego stan:

 • beżowa do brązu – w przypadku dobrego natlenienia;

 • biała – w przypadku niedotlenienia i obecności bakterii siarkolubnych;

 • czarna – całkowite zniszczenie błony i obumieranie mikroorganizmów.

Kiedyś wysokość złóż wynosiła 2-2,5m i były to złoża ciężkie i ze względu na ich funkcjonowanie były wycofywane z użytku do momentu, gdy w latach 80-tych XX wieku zaczęto wymieniać wypełnienia naturalne na wypełnienia sztuczne (różnorodne kształtki z tworzyw sztucznych). Zaczęto również stosować lżejsze obudowy z tworzyw sztucznych.

Na pracę złóż wpływają następujące czynniki:

 • obciążenie ładunkiem biologicznym;

 • obciążenie hydrauliczne powierzchni złoża wyrażone w ilościach ścieków dopływających do złoża w m3 na m2 powierzchni;

 • temperatura;

 • zawartość zanieczyszczeń w ściekach doprowadzonych do złoża biologicznego, zanieczyszczenia toksyczne (metale ciężkie) nie ulegające rozkładowi biologicznemu;

 • budowa złoża (czas kontaktu ścieków z e złożem, stopień natlenienia, usuwanie ze złoża obumarłej materii organicznej).

W zależności od czasu kontaktu ścieków z wypełnieniem złoża rozróżniamy następujące typy złóż:

 • Zalewane – wprowadzanie jednorazowo na wypełnienie dużej ilości ścieków i pozostawienie ścieków na złożu na 2 godziny, po tym czasie ścieki odprowadza się i wprowadza następną objętość ścieków. Niestety ten typ złóż ma wady: występuje możliwość zatykania przestrzeni między złożem a obumierającą błoną, występowanie plagi muszek, brzydkiego zapachu.

 • Zraszane – ścieki przepływają przez złoże w sposób grawitacyjny i ciągły. Równocześnie do złoża dopływa tlen, który powoduje nadmiar błony biologicznej, w wyniku czego następuje jej obumieranie. Obumarła błona jest przenoszona przez przepływające ścieki, co nie powoduje zatykania złoża.

 • Obrotowe – w tym złoży występuje dodatkowo bęben obrotowy lub tarcza z błoną biologiczną, co zapewnia dodatkowy dopływ tlenu. Bęben lub tarcza powoduje także obsuwanie się nadmiaru błony biologicznej do osadnika.

W zależności od obciążenia doprowadzanego na złoże rozróżniamy typy złóż:

 • nisko obciążone – ładunek <0,4kg BZT5/m3*d, wysokość 0,9-2,4m; zaliczamy do nich złoża zbudowane z materiałów naturalnych;

 • wysoko obciążone – max ładunek zanieczyszczeń 0,4-0,96kg BZT5/m3*d co uzależnione jest od temperatury; zaliczamy do nich złoża spłukiwane

 • bardzo wysoko obciążone – ładunek >0,96kg BZT5/m3*d; zaliczamy do nich złoża żwirowe.

Złoża biologiczne posiadają nie tylko zdolność usuwania związków organicznych węglowych (BZT5), ale także zachodzą w nich procesy rozkładu innych związków organicznych i usuwanie związków fosforu.

złoża zraszane

Ecoportal.com.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo