Źródła tworzyw sztucznych

Podstawowe źródło odpadów stanowią opakowania, na które przeznacza się ok. 30% produkowanych tworzyw. Dodatkowo ilość ta zwiększa się w wyniku importu materiałów polimerowych w postaci jednorazowych opakowań wielu wyrobów.

Oprócz opakowań do wzrostu ilości odpadów tworzyw sztucznych przyczyniają się: duża liczba wytwarzanych produktów jednorazowego użytku (reklamówki, sztućce, naczynia itp.), coraz krótszy cykl użytkowania wielu wyrobów (sprzęt gospodarstwa domowego, długopisy, akcesoria elektroniczne itp.), wzrastający udział tworzyw sztucznych w zaawansowanych technologicznie wyrobach (samochody, samoloty, roboty przemysłowe itp.), zastępowanie metali tworzywami w coraz większej liczbie części maszyn, a także zwiększone wykorzystanie tworzyw w budownictwie (ocieplenia, tynki, elementy dekoracyjne), drogownictwie, rolnictwie czy w przemyśle odzieżowym.

Dodatkowym źródłem powstawania odpadów technologicznych jest sam przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych, jednak tego typu odpady, ze względu na ich dobrą jakość, są w dużej części zagospodarowywane na miejscu poprzez powtórne przetwórstwo z tworzywami oryginalnymi. Wykorzystywanie odpadów polimerowych do celów energetycznych jest także korzystne ze względu na ich wysoką wartość kaloryczną, wynoszącą średnio 35 MJ/kg (a zatem wyższą od węgla kamiennego).

Mogą one być paliwem i źródłem energii w spalarniach odpadów komunalnych wyposażonych w odpowiednio zaawansowane technicznie instalacje oczyszczania spalin (zwiększając ich wartość kaloryczną), pracujących na rzecz ogrzewania lub wytwarzania energii kalorycznej dla lokalnej społeczności.

Ta metoda powinna być wykorzystywana do utylizacji odpadów silnie zmieszanych i trudnych do identyfikacji. Prowadzone są także badania (funkcjonują już instalacje na skalę półtechniczną) nad koksowaniem posegregowanych odpadów w klasycznych koksowniach lub ich zgazowaniem w wysokich temperatura.

www.Ecoportal.com.pl, Julian Z. Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo