• Bez kategorii
  • 0

5. Wzory umów

  1.   Umowy spółek
  2.   Umowy o świadczenie usług
  3.   Umowy o używanie rzeczy i spraw

 

Umowy spółek

Prokura udzielenie
Prokura odwołanie
Spółka akcyjna
Spółka z o.o.
Spółka jawna
Spółka komandytowo akcyjna
Spółka partnerska
Pełnomocnictwo na WZA

Umowy o świadczenie usług

Umowa Agencyjna
Umowa o dzieło
Umowa Komisu
Umowa o roboty budowlane
Umowa Przechowania
Umowa Przewozu
Umowa Składu
Umowa Spedycji
Umowa Zlecenia
Umowa o świadczenie usług

Umowy o używanie rzeczy i praw

Umowa Dzierżawy
Umowa Leasingu finansowanego
Umowa Najmu
Umowa Użyczenia
Umowa zamiany
Umowa pożyczki

Może Ci się również spodoba