IV EDYCJA CLOUD COMPUTING!!

Podczas konferencji przedstawione zostaną nie tylko najnowsze technologie i rozwiązania cloud computing, ale także odpowiedzi na Państwa obawy – kwestie bezpieczeństwa, trudności w dostosowaniu chmurowych rozwiązań IT do indywidualnych potrzeb, regulacje prawne ograniczające swobodne korzystanie z chmury w Polsce.

Więcej na gigacon.org

Organizator
Anna Kamer
anna.kamer@software.com.pl
22 427 36 77


Może Ci się również spodoba