Zaduszki

Zaduszki  rzeczywiste Święto
Zmarłych, często mylone z dniem Wszystkich
Świętych wywodzące się z pogańskiego obrzędu.
W tym dniu oddajemy hołd  zmarłym. Obchody Święta
Zmarłych zapoczątkował Święty Odilon w roku 998 ale dopiero w
XIIw (w Polsce) tradycja ta rozpowszechniła się na cały
Kośćiół Katolicki. W 1915 roku Benedykt XV zezwolił
na odprawianie mszy świętej w intencji zmarłych. Odpowiednikiem anglosaskim jest
Halloween

Może Ci się również spodoba