61 proc. Polaków zaniepokojonych Środowiskiem


Połowa badanych obawia się o stan środowiska naturalnego naszego kraju, a 30 proc. Polaków przejmuje się nim w swoim bliskim otoczeniu.

61 proc. Polaków jest zaniepokojonych stanem środowiska na świecie – wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej „Polacy o stanie środowiska i zmianach klimatu”. Połowa badanych obawia się o stan środowiska naturalnego naszego kraju, a 30 proc. Polaków przejmuje się nim w swoim bliskim otoczeniu.

Autorzy sondażu podkreślają, że problemy środowiska naturalnego – zarówno o zasięgu lokalnym, krajowym, jak i światowym – dostrzegają częściej osoby lepiej wykształcone oraz mieszkańcy większych aglomeracji.

62 proc. Polaków ocenia, że swoimi działaniami mogą korzystnie wpłynąć na środowisko naturalne we własnej miejscowości. Są to głównie osoby lepiej wykształcone, młode oraz mieszkańcy miast. Przeciwnego zdania jest 30 proc. respondentów.

Według 71 proc. ankietowanych człowiek i jego sposób życia ma wpływ na stan środowiska naturalnego. Zdaniem 24 proc. badanych działania jednostkowe nie mają na to wpływu. Tak uważają przede wszystkim osoby starsze i gorzej wykształcone. 5 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

55 proc. Polaków zgadza się z tym, iż klimat się zmienia; wątpliwości w tej sprawie ma 34 proc. badanych. Według 46 proc. respondentów, zmiany klimatu następują w sposób cykliczny, a o ciągłym ocieplaniu się klimatu mówi 37 proc. badanych.

Zdaniem 60 proc. Polaków, zmiany klimatu to przede wszystkim efekt działalności człowieka. Tak twierdzą głównie osoby młode. Co czwarty respondent jest zdania, że za te zmiany odpowiadają przede wszystkim przyczyny naturalne. Chodzi o osoby najlepiej zarabiające oraz uczestniczące w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu.

Z badania wynika, że 51 proc. Polaków neguje koncepcję, która zakłada, iż największy udział w emisji dwutlenku węgla do atmosfery mają oceany i rośliny. Według 45 proc. Polaków globalne ocieplenie to przede wszystkim biznes, a określone grupy zarabiają wielkie pieniądze, dzięki wzbudzaniu w ludziach strachu lub poczucia winy.

71 proc. badanych postrzega zmiany klimatu jako zagrożenie. 16 proc. ankietowanych twierdzi, że nie należy się ich szczególnie obawiać. 4 proc. Polaków ocenia, że zmiany klimatu nie stanowią żadnego zagrożenia.

Zmiany klimatyczne są częściej postrzegane jako istotne zagrożenie przez najmłodszych badanych, uczniów i studentów, a także osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańców największych aglomeracji miejskich. Mniejszą wagę do tych procesów przywiązują rolnicy, których praca w dużym stopniu powiązana jest z kondycją środowiska i klimatem.

58 proc. Polaków ocenia za stosowne podjęcie działań, które powstrzymałyby negatywne procesy klimatyczne i wiązałyby się z poniesieniem przez Polskę umiarkowanych wydatków. 19 proc. badanych postuluje podjęcie natychmiastowych działań w tej sprawie, nawet jeśli będą one kosztowne. Natomiast 15 proc. Polaków uważa, że na razie nie są potrzebne żadne wydatki na te cele.

W badanie wzięło udział 1046 osób.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo