Śmieci pod biurko

Resort środowiska przygotował kolejną wersję projektu założeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mimo krytycznych opinii środowisk samorządowych nowa wersja niewiele różni się od poprzedniej.

Przede wszystkim ministerstwo pozostaje przy krytykowanym m.in. przez Unię Metropolii Polskich pomyśle pozostawienia gminom wolnej ręki w wyborze systemu gospodarki odpadami na swoim terenie.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przekonywał, że pozostawienie gminom dobrowolności w wyborze systemu gospodarki odpadami nie zagwarantuje strumienia odpadów do regionalnych zakładów gospodarowania odpadami. Jego zdaniem obecne patologie się tylko pogłębią, a w cywilizowanych krajach odpowiedzialność za odpady komunalne ponosi gmina – od kubła po zakład zagospodarowania (zlecając podwykonawstwo na zasadach rynkowych). Dzięki temu mieszkańcy i przewoźnicy nie mają pokusy, aby pozbywać się odpadów nielegalnie lub niezgodnie ze standardami.

źródło: Eurogospodarka

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo