Bezpieczeństwo pasażerskiego transportu lotniczego

Parlament Europejski przyjął w drugim czytaniu projekt rozporządzenia, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa pasażerów na pokładach samolotów. Propozycja pozwoli na obecność uzbrojonych funkcjonariuszy ochrony na pokładzie samolotu, choć przed takim rozwiązaniem posłowie stawiają surowe warunki.
Po porwaniu czterech samolotów 11 września 2001 roku, odżyły propozycje, aby na pokładach samolotów zapewnić obecność uzbrojonych agentów ochrony. Takie rozwiązanie praktykowane jest od lat przez niektórych przewoźników (np. izraelskie linie lotnicze). W 2003 roku Stany Zjednoczone zażądały, aby wszystkie zagraniczne samoloty lądujące na terytorium USA miały na pokładzie funkcjonariuszy ochrony lotu.

Przyjęte przez Parlament sprawozdanie włoskiego posła Paolo COSTY (ALDE, IT) zawierające poprawki do wniosku KE podkreśla, że proponowane rozwiązanie prawne nie nakłada obowiązku umieszczania uzbrojonej ochrony na pokładach samolotów. Takie działanie jest możliwe, gdy opowie się za nim właściwy organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za bezpieczeństwo lotnicze. Posłowie nie chcą, aby tak daleko idące środki bezpieczeństwa były wprowadzane obowiązkowo we wszystkich państwach członkowskich, dlatego decyzje dotyczące koniecznych środków bezpieczeństwa byłyby podejmowane przez administrację kraju, w którym zarejestrowana jest dana linia lotnicza. Posłowie zwracają uwagę na wysokie standardy wyszkolenia, które powinny obowiązywać uzbrojonych strażników lotniczych. Dodatkowo powinni oni posiadać specjalne pozwolenia na broń.

Posłowie chcą także, aby koszty takich zabezpieczeń ponosiły częściowo kraje członkowskie, podczas gdy projekt Komisji zakładał finansowanie środków bezpieczeństwa wyłącznie z kasy przewoźników lotniczych. Posłowie proponują także, aby koszty bezpieczeństwa pokładowego, które są wliczane w cenę biletu lotniczego były osobno wskazane na bilecie lub zakomunikowane pasażerowi w inny sposób.

Posłowie proponują, aby szczegółowe środki wdrażania wspólnych standardów podstawowych, takich jak decyzja KE dotycząca ograniczeń we wnoszeniu płynów na pokład, wygasały sześć miesięcy po ich wejściu w życie. Można będzie je zachować dłużej tylko po przeprowadzeniu ponownej gruntownej oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz wnikliwej oceny kosztów i wpływu operacyjnego związanego z tymi środkami.

Paolo COSTA (ALDE, IT) (ALDE, IT)

Sprawozdawca

A6-0134/2007
Zalecenia do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002

Andrzej SANDERSKI
źródło: www.europarl.europa.eu

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo