Bliżej porozumienia na rzecz ochrony klimatu?

Dziś w
Bonn rozpoczyna się kolejny etap negocjacji klimatycznych, w których
uczestniczą 192 państwa – sygnatariusze Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

     .   Świat nie jest taki, jak się wam wydaje

 

Nowe porozumienie klimatyczne,
które zastąpi wygasający po 2012 roku Protokół z Kioto, musi zostać
podpisane na konferencji COP 15 w Kopenhadze, do której zostało już
mniej niż 200 dni. Podczas spotkania w Bonn na stole po raz pierwszy
znajdzie się szkic dokumentu nowego porozumienia. Tekst jest dostępny
na stronie Konwencji:

http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca6/eng/08.pdf.)

Sekretarz Generalny Konwencji,
Ivo de Boer stwierdził, że „na szczęście mimo trwającego kryzysu
finansowego, świat nie utknął w martwym punkcie w walce z globalnym
ociepleniem. W końcu udało się stworzyć dokument, który może służyć
jako podstawa do porozumienia w Kopenhadze”.

„Obecnie
najważniejsze jest, aby kraje rozwinięte zadeklarały pomoc finansową
dla krajów rozwijających się. Dopóki ten problem nie zostanie
rozwiązany, negocjacje nie posuną się do przodu“ – wyraża
zaniepokojenie Julia Michalak, z należącej do Koalicji Klimatycznej
organizacji Greenpeace.

„Skutki
braku podpisania globalnego porozumienia w grudniu tego roku w
Kopenhadze będą dla świata dużo poważniejsze niż obecny kryzys
finansowy” – dodaje Urszula Stefanowicz z prowadzącego Sekretariat
Koalicji Klimatycznej Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu
Mazowieckiego.

Mając na uwadze wagę problemu, Koalicja Klimatyczna wzywa wszystkie kraje do przyspieszenia negocjacji.


Bieżących informacji o przebiegu negocjacji w Bonn udzielają:

Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Koalicja Klimatyczna
urszula.stefanowicz@gmail.com
(1-6.06.2009)

Julia Michalak, Greenpeace, Koalicja Klimatyczna
julia.michalak@greenpeace.pl, tel. 506 124 689
(7-12.06.2009)

Kontakt w Warszawie:
Anna Drążkiewicz, media officer, Koalicja Klimatyczna
koalicjaklimatyczna@gmail.com, tel. 514 32 67 80

Członkami Koalicji Klimatycznej są:
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja
Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi
Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja Ekologiczna Arka, Greenpeace Polska,
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska
Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub
Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg
Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski, Stowarzyszenie
Ekologiczne Eko-Unia, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska,
Zielone Mazowsze.

Misją
Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania
wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo