Biopaliwa z surowców odpadowych przemysłu mięsnego

Przemysł mięsny wytwarza co roku znaczące ilości odpadów, które w przypadku niewłaściwego zagospodarowania są uciążliwe dla środowiska i mogą być niebezpieczne dla ludzi.

W Polsce koszty ich utylizacji są wysokie, a cały proces skomplikowany, ponieważ w ich skład wchodzą odpady organiczne. Cały czas poszukuje się skutecznych i opłacalnych metod zamiany odpadów w inne produkty. Możliwości wtórnego wykorzystania tych odpadów są różne.

Przemysł mięsny każdego roku wytwarza znaczące ilości odpadów, które mogą być wykorzystane do produkcji biopaliw ze względu na wysoki potencjał energetyczny. Głównym odpadem w sektorze mięsnym wykorzystywanym do produkcji biopaliw jest tłuszcz zwierzęcy. Ilość tłuszczu zwierzęcego powstałego przy przetwórstwie mięsa do 2020 r. szacuje się na 791,7 tys. t. Potencjał produkcji biopaliw z odpadów z rynku mięsa do 2020 roku szacowany jest na 699,2 ktoe – przy założeniu, że z odpadów zostanie wytworzony biodiesel, lub 347,9 ktoe – przy założeniu, że z odpadów zostanie wytworzony biogaz.

Skład i właściwości fizykochemiczne tłuszczów technicznych wykazują brak zagrożenia ekologicznego przy termicznej obróbce. Zawartość wilgoci i popiołu kształtuje się na poziomie podobnym jak przy oleju opałowym. Tłuszcze techniczne nie zawierają w swoim składzie żadnych substancji, które po spaleniu mogłyby okazać się szkodliwe, dlatego są one dobrym surowcem do produkcji paliw.

DR HAB. INŻ. ADAM KUPCZYK
INŻ. MARTA GRZMIEL

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo