Polskie zielone technologie podbijają Wschód

Rozpoczęła się polska ofensywa technologiczna na Wschód: Chiny, Rosja i Tajlandia to strategiczne kierunki, gdzie polskie technologie mogą odnieść sukces – dzięki wsparciu Ministerstwa Środowiska.

To kolejny etap projektu GreenEvo, wspierającego ekspansję najlepszych polskich zielonych technologii na światowych rynkach.
GreenEvo to pierwszy taki projekt prowadzony przez administrację publiczną, Ministerstwo Środowiska, który wspiera polskie szanse na zaistnienie na rynkach zagranicznych z krajowymi technologiami środowiskowymi. Do tej pory wyłoniono w drodze konkursu 13 najbardziej obiecujących technologii, gotowych do ekspansji zagranicznej. Uzbrojeni w fachową wiedzę na temat strategicznych z punktu widzenia Polski kierunków rozwoju zagranicznego ruszają na wschód, w pierwszej kolejności do Chin, Rosji i Tajlandii.
Chiński zielony sen
Aż dziewięć polskich firm – ekologicznych innowatorów wyłonionych przez Ministerstwo Środowiska w projekcie GreenEvo zaprezentowało swoje zielone technologie podczas Expo w Szanghaju.
Kilkudziesięciu partnerów z rynku chińskiego i polskie firmy sektora technologii środowiskowych – tak 6 września wyglądał Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Szanghaju. Laureaci prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii promowali w Chinach nowatorskie rozwiązania z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, technologii przetwarzania odpadów niebezpiecznych, technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, technologii dla koksownictwa i technologii energooszczędnych.
Przy współpracy z PARP, PAIIZ oraz Konsulatem Polski w Szanghaju zorganizowana została misja gospodarcza w której wzięło udział dziewięciu z trzynastu laureatów Akceleratora: Promar, Wofil, Biogradex, PP-Eko, Neon, Energoinstal, Lediko, Ecotech oraz Asket. Zaprezentowana oferta, z mocno zaakcentowanymi technologiami wspierającymi rozwiązywanie lokalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających.
Wizyty uczestników Greenevo w Szanghaju już przynoszą efekty. Firma Ekotech – jeden z laureatów Greenvo – dzięki pierwszej wizycie ma już swojego agenta na rynku chińskim. Przy okazji kolejnej wizyty przedstawiciele firmy odbyli już spotkania z firmami potencjalnie zainteresowanymi wdrożeniem w Chinach technologii utylizacji niebezpiecznych odpadów. – Spotkania w Pekinie pozwalają liczyć na modelowe pokazy technologii, potem na kontrakt i dobrą współpracę – podkreśla Bukała.
Dzięki udziałowi w projekcie GreenEvo nasi laureaci mają niepowtarzalną szansę nawiązania bezpośrednich kontaktów z kluczowymi partnerami na ogromnym i niezwykle chłonnym chińskim rynku – powiedział Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski. – Dla tych firm to może być pierwszy krok na drodze do sukcesu na międzynarodową skalę. W ten sposób Ministerstwo realizuje jeden z najważniejszych celów, jakim jest wsparcie polskiego sektora zielonych technologii – dodaje prof. Kraszewski.
Sesja spotkań bilateralnych poprzedzona byłą konferencją z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego oraz przedstawiciela chińskiego urzędu ochrony środowiska i szanghajskiego stowarzyszenia nauk środowiskowych Lu Fu Kuan. Oprócz rozmów biznesowych w Pawilonie misja odwiedziła także centrum gospodarki wodnej Meng Qin Yuan w rejonie Suzhou Canal oraz centrum badawczo-rozwojowe producenta sprzętu dla energetyki odnawialnej i wiatrowej, Shanghai Electric Group.
– Zainteresowanie polską ofertą przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki GreenEvo polskie technologie zostały zaprezentowane na szczeblu rządowym i największym chińskim partnerom biznesowym, jak Shanghai Electric Group – podkreśla Janusz Zaleski, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Bajkalskie i dalekowschodnie możliwości
Rynek rosyjski jest kolejnym obszarem, gdzie polskie technologie prośrodowiskowe mogą znaleźć swoje miejsce i biznesowy sukces. GreenEvo gościło m.in. w Jekatierinburgu w Uralskiej Izbie Handlowo-Gospodarczej podczas spotkania z udziałem delegacji pod przewodnictwem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z udziałem Pana Bernarda Błaszczyka Podsekretarza Stanu w MŚ. Minister Błaszczyk odbył także szereg spotkań z przedstawicielami rządu i biznesu Republiki Burjacji, a także z Jurijem Szewieliewym, Ministrem Energetyki i Gospodarki Komunalnej Obwodu Swierdłowskiego. Polska delegacja brała też udział w Bajkalskim Forum Ekonomicznym, gdzie projekt Ministerstwa Środowiska także był prezentowany.
Natomiast 14 września zaczęło się w Tajlandii, w Bangkoku kolejne spotkanie, które może okazać się strategiczną szansą dla polskich zielonych technologii. Laureaci GreenEvo wystawiają się na Międzynarodowych targach Pollutec Asia (firmy: Wofil, Ecotech, Neon, PP-Eko oraz Lediko.
Celem projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm – uczestników projektu i eksportu polskich technologii prośrodowiskowych. Projekt pomaga w identyfikacji korzystnych kierunków ekspansji zagranicznej dla technologii zakwalifikowanych do projektu. Firmy uczestniczące w projekcie korzystają z zagranicznych misji handlowych oraz wsparcia organizacyjnego udziału w międzynarodowych targach. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Po pierwszych etapach projektu, czyli kompleksowych szkoleniach dla właścicieli technologii i wyłonieniu technologii -laureatów, rozpoczyna się etap ich zagranicznej promocji. GreenEvo przygotował też narzędzie wsparcia dla technologii poszukujących rozwoju na rynkach zagranicznych: są to raporty opracowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska o strategicznych rynkach dla zielonych technologii. Po raz pierwszy zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali GreenEvo połączonej z wręczeniem nagród laureatom już 30 września.
Więcej na temat laureatów konkursu GreenEvo znaleźć można stronie internetowej www.greenevo.gov.pl
***
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Jest on zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, przyjętej na zakończenie szczytu. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska prowadząc projekt w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.
***
Więcej informacji:

Magda Sikorska
Rzeczniczka prasowa, Ministerstwo Środowiska
e-mail: magda.sikorska@mos.gov.pl
tel.: +48 (22) 579 27 22, tel. kom.: +48 695 100 978

Agnieszka Kozłowska-Korbicz
Koordynator projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii
Departament Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Środowiska
e-mail: agnieszka.kozlowska-korbicz@mos.gov.pl
tel.: +48 (22) 579 28 55, tel. kom.: + 48 695 100 973

Biuro prasowe:

Marcin Roszkowski, Ciszewski Public Relations
e-mail: mroszkowski@publicrelations.pl
tel.: + 48 (22) 488 41 58, tel. kom.: + 48 662 263 393

***
Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju, tak aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Więcej informacji: www.mos.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo