BOŚ będzie finansował budowy domów z drewna

Bank Ochrony Środowiska, wspólnie ze swoim współwłaścicielem, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i we współpracy z Lasami Państwowymi, wychodzi z nowym i atrakcyjnym programem finansowania budownictwa w tzw. drewnianym systemie szkieletowym. Budownictwo takie stanowi dodatkową i atrakcyjną szansę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych setek tysięcy Polaków, przyczyniając się jednocześnie do pobudzenia gospodarki. 

BOŚ, jako bank wyspecjalizowany, którego misją jest wspieranie przedsięwzięć „eko”, posiada unikalne kompetencje pozwalające finansować także ekologiczne domy z drewna.

– Budownictwo drewniane doskonale wpisuje się w proekologiczną misję Banku. Program, z którym wychodzimy, skierowany jest do osób fizycznych, które chcą budować nie tylko oszczędniej, ale także ze zdrowych materiałów oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań proekologicznych – mówi Dariusz Grylak, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska. – Domy budowane w budownictwie szkieletowym są nie tylko tańsze od domów murowanych, ale można je wznosić znacznie szybciej niż murowane, wykorzystując przy tym także energooszczędne, ekologiczne rozwiązania – dodaje Wiceprezes Dariusz Grylak.

Przygotowywana, nowatorska oferta BOŚ finansowania budownictwa „szkieletowego” przyczyni się do zmniejszenia obciążeń budżetu domowego poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych. Niezaprzeczalnym atutem tej oferty będzie kompleksowy system rozliczania atrakcyjnych transz kredytu na podstawie faktur oraz znaczące ograniczenie inspekcji potwierdzającej stan zaawansowania inwestycji, dogodny system spłat rat oraz długi okres kredytowania. Inwestorzy – tak jak dotychczas – będą mogli korzystać z fachowego doradztwa wyspecjalizowanych Ekologów BOŚ współpracujących m.in. z firmami budującymi w systemie „szkieletowym”.

Od początku swojego powstania, realizując w praktyce swoją misję ekologiczną, Bank Ochrony Środowiska wsparł szereg przedsięwzięć o charakterze proekologicznym na kwotę blisko

50 mld złotych. BOŚ posiada wyspecjalizowaną kadrę ekologów doradzających Klientom przy procesie inwestycyjnym – od początku jego uruchomienia przez Bank – aż do jego zakończenia, którzy także przy procesie inwestycyjnym związanym z wznoszeniem domów z drewna będą wspierać Klientów.

Budownictwo drewniane to nie tylko szansa na wsparcie mieszkalnictwa, przede wszystkim na terenach wiejskich i podmiejskich, ale także tworzenie nowych miejsc pracy – stwierdził na zorganizowanej przez Lasy Państwowe 4 września 2017 r. konferencji, Jan Szyszko, Minister Środowiska. Ministerstwo Środowiska wystąpiło ze wspólną inicjatywą z Lasami Państwowymi animowania budownictwa drewnianego w Polsce, co – jak podkreślił min. Jan Szyszko – stoi w harmonii z zasadami zrównoważonego rozwoju gospodarki. Zdaniem Konrada Tomaszewskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, budownictwo drewniane stanowi dodatkową szansą na dalszy rozwój budownictwa lokalnego, nie tylko na terenach niezurbanizowanych.

Lasy Państwowe są przekonane, że w Polsce istnieje nisza dla tego rodzaju inwestycji, a nowy program wsparcia budownictwa „w drewnie” pobudzi rozwój rynku prefabrykatów oraz meblarskiego a także inne sektory gospodarki. Zdaniem Artura Michalskiego, Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW, budownictwo drewniane sprzyja redukcji emisji CO2 do atmosfery, zatem przynosi także ewidentne korzyści ekologiczne. 

Znajdź nas na Facebooku i Twitterze

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo