Ciepło:   o węglu

Polska to jeden z największych emitorów zanieczyszczeń gazowych w Europie. Energia pozyskiwana ze spalania węgla zaspokaja około 23,5 % potrzeb energetycznych w skali globalnej, a wytwarzanie energii elektrycznej opiera się na węglu w 39%.

 

Nie ma wątpliwości, że wydobywanie i spalanie węgla nie tylko na skalę przemysłową, ale również w warunkach domowych, ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Na skutek wydobycia znacznie obniża się poziom wód gruntowych, powstają tzw. leje depresyjne oraz zapadliska kopalniane. Osiadający grunt powoduje pękanie ścian budynków, niszczenie dróg oraz linii kolejowych.

Do rzek przedostają się skażone odpady wód kopalnianych. Z produktów przerobu materiałów powstają hałdy, które degradują przede wszystkim gleby. Dużo więcej niekorzystnych skutków ma spalanie węgla. Oprócz znanego od dawna szkodliwego wpływu emisji CO2 do atmosfery, jednym z niepożądanych produktów spalania są związki tlenki siarki (SO2 i SO3).

Oprócz tego, że wywołują korozję niskotemperaturową elementów instalacji elektrowni, to w połączeniu z wodą zawartą w powietrzu tworzą kwasy siarkowe, które opadają na ziemie jako tzw. kwaśny deszcz. Nieobojętna dla środowiska jest emisja dwutlenku węgla, który przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego.

 

eco

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo