Co oznacza pojęcie żywność ekologiczna

Pojęcie ekologiczna to żywność wyprodukowana w gospodarstwach o pewnej specyfice naturalnej produkcji i przetwórniach podlegających certyfikacji na zgodność z zasadami rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa ekologicznego.

Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym na terenie Unii Europejskiej regulowana jest rozporządzeniem Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych.

W Polsce szczegółowe warunki wprowadzenia w życie powyższego rozporządzenia reguluje Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 roku o rolnictwie ekologicznym.

http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2631_u.htm

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo