Co przedsiębiorca musi zrobić dla środowiska?

Nie bez powodu polskie prawo narzuca na przedsiębiorców obowiązek dostarczenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Wyrzucane do zwykłego kosza tusze i tonery zatruwają środowisko.

Resztki substancji chemicznych, które znajdują się w zbiornikach mogą wywoływać u człowieka pylicę oraz inne choroby układu krążenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku, każdy przedsiębiorca, który posiada drukarkę musi przekazać zużyte pojemniki po tuszach i tonerach firmie, która zajmuje się ich zbieraniem bądź przetwarzaniem. Firma, której przekazuje odpady, musi posiadać na taką działalność odpowiednie zezwolenie, które jest wydawane przez organ ochrony środowiska.

Potwierdzeniem przekazania odpadów jest, każdorazowo sporządzana, Karta Przekazania Odpadu. Musi się na niej znaleźć m.in. informacja o rodzaju i masie przekazanych odpadów.

Jeśli w przedsiębiorstwie wytwarza się więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych (a za takie uznawane są niektóre pojemniki po tuszach i tonerach) lub ponad 5 ton innych odpadów (z wyjątkiem odpadów komunalnych), to firma zobowiązana jest dodatkowo do prowadzenia Karty Ewidencji Odpadów. Raz w roku, w terminie do 15 marca za rok poprzedni, należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

Odpady niebezpieczne
Odpady, zawierające niebezpieczne składniki kwalifikują się jako odpady niebezpieczne. Oznacza to, że na proces ich utylizacji nałożone są dodatkowe wymogi.

– Odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności, a w szczególności odpadów niebezpiecznych nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne – mówi Anna Hamrol, specjalista ds. ochrony środowiska

– Ich magazynowanie powinno odbywać się w wydzielonym do tego celu miejscu. Odpowiednio przystosowany do rodzaju odpadu pojemnik powinien m.in. chronić przed działaniem czynników atmosferycznych. Odpady niebezpieczne należy oznaczać indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie odpowiednim dla danego rodzaju odpadu. Podczas sporządzania karty przekazania odpadów, należy dodatkowo wpisać numer rejestracyjny pojazdu, którym odpady są przewożone – dodaje Anna Hamrol.


Podczas transportu odpadów niebezpiecznych istotne są nie tylko wymagania z zakresu ochrony środowiska ale także bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Należy m.in. uwzględnić właściwości chemiczne i fizyczne odpadów (np. stan skupienia) oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogą powodować.

Obowiązek otwiera nowe perspektywy
Wbrew pozorom restrykcyjne przepisy dotyczące utylizacji odpadów otwierają przed przedsiębiorcami możliwości zysku. Niektóre firmy prowadzą skup zużytych, oryginalnych i nieregenerowanych wkładów do drukarek, biorąc jednocześnie na siebie wszelkie formalności związane z ich utylizacją.

Na pustych opakowaniach firma może również zarobić. Ceny za jeden pojemnik sięgają nawet 10 zł. W skali rocznej taki zwrot może pokryć koszty oryginalnego wkładu lub kilku zamienników – mówi Marcin Górski, ze sklepu DrTusz.pl. Dodatkowo rozważne, ekologiczne postępowanie będzie stanowić dowód na realizację ekologicznej misji przedsiębiorstwa. Takie działania mogą przynieść wymierny skutek finansowy.

W oczach klientów firma będzie bowiem synonimem rzetelności, odpowiedzialności i zaufania.

 

 

red

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo