Czy trzeba często kalibrować czujnik wagowy

Jedynie w czasie realizacji kalibracji jest ona rzeczywiście istotna. Niemniej pytanie o częstotliwość kalibracji staje się istotne w kontekście praktyki codziennej. Odpowiedzialność za ustalenie terminów kalibracji spoczywa zazwyczaj na operatorze systemu pomiarowego. Przyjrzyjmy się bliżej kwestii częstotliwości kalibracji czujnika wagowego.

Specyfikacja wewnętrzna i normy ogólne

Jeśli w danym miejscu funkcjonuje specyfikacja wewnętrzna dotycząca kalibracji, na przykład pojawia się w instrukcji zarządzania jakością, wówczas staje się ona autorytatywnym odniesieniem dla planowania rekalibracji. W niektórych przypadkach wymagane mogą być specyfikacje zawarte w normach ogólnych, takich jak ISO376 dla mierników siłowych czy dla certyfikatów emisji spalin pojazdów.

Kalibrowany czujnik wagowy – wysokie wymagania

W sytuacjach, gdzie istotne jest precyzyjne poznanie charakterystyk pomiarowych, kalibracja daje pewność tylko w momencie jej przeprowadzania. W związku z tym procedura może być skomplikowana, wymagając kalibracji zarówno przed, jak i po każdym kluczowym pomiarze, w którym brał udział czujnik wagowy. Przykłady tak wysokich standardów można znaleźć w przypadku pomiarów w kontekście akredytacji urządzeń kalibracyjnych DKD czy przy certyfikacji silników pojazdów zgodnie z regulacjami dotyczącymi emisji spalin.

Co powinno decydować o częstotliwości kalibracji?

Podejście pragmatyczne, zgodne z rekomendacją normy ISO10012, sugeruje sensowność przeprowadzania większej liczby pomiarów lub ustalanie konkretnych odstępów czasu pomiędzy kolejnymi kalibracjami. Jeśli różnice między wynikami kalibracji a wartościami z poprzedniej kalibracji są w granicach wymogów metrologicznych, to rezultaty pomiarów uzyskane za pomocą danego urządzenia można uznać za wiarygodne. Natomiast, jeśli różnice są zauważalne, należy ocenić w jakim zakresie wyniki pomiarów dla czujnika wagowego są istotne i czy powinny być powtórzone. Decydując o odstępach między kalibracjami, należy wziąć pod uwagę koszty częstych kalibracji (w tym czas potrzebny na kalibrację), ale też niewiarygodne wyniki pomiarów, konieczność powtórzeń pomiarów i podobne czynniki.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo