Decyzje administracyjne Agencji Rynku Rolnego odnośnie zwolnienia z opłaty skarbowej


Przypominamy że zmiany w stosowaniu opłaty skarbowej dotyczą wydawania decyzji, zaświadczeń i zezwoleń dokonywanych przez Agencje Rynku Rolnego.

Związane jest to z opublikowaniem w dniu 11 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw nr 64 poz. 427 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Zgodnie z art. 48 przedmiotowej ustawy, w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) art. 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi.”

Zmiana w ustawie o opłacie skarbowej weszła w życie z dniem ogłoszenia ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (art. 50 ustawy). Agencja Rynku Rolnego wydając decyzje administracyjne, w kwestii wniosków złożonych od dnia 11 kwietnia br. nie pobiera opłaty skarbowej.

Co ważne, na każdej na decyzji, zezwoleniu lub zaświadczeniu wydawanym przez ARR powinna być zawarta odpowiednia adnotacja o uiszczeniu, nieuiszczeniu, zwolnieniu bądź nie podleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej.

Żródło: Agencja Rynku Rolnego
Pobierz zasady zwalnia z opłaty skarbowej w pliku PDF do druku.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo