Dotacje UE a rozwój przemysłu: inwestycje w nowoczesne maszyny

Dotacje na zakup maszyny to temat, mogący zainteresować zarówno początkujących przedsiębiorców, jak i bardziej doświadczonych właścicieli firm o ugruntowanej pozycji rynkowej, którzy mają przemyślany plan na rozwój biznesu. Inwestycje w maszyny są bowiem dla wielu przedsiębiorstw sposobem na skuteczną modernizację i restrukturyzację dotychczasowej działalności, co w dłuższej perspektywie ma przełożyć się na ich większą konkurencyjność i wyższe zyski finansowe. Sfinansowanie takiej inicjatywy z zaangażowaniem jedynie środków własnych okazuje się jednak w wielu przypadkach wprost niemożliwe – wówczas rozwiązaniem są dostępne dotacje na zakup maszyn. Sprawdź, na jakie wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej mogą liczyć rodzimi przedsiębiorcy!

Dotacje na zakup maszyny – dostępne możliwości dofinansowania

Dotacje unijne na zakup maszyn to szansa na skuteczny wzrost konkurencyjności polskich zakładów produkcyjnych. Biorąc bowiem pod uwagę realia współczesnego biznesu i specyficzne uwarunkowania rynkowe, ważnym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną bezsprzecznie pozostaje dziś poziom innowacyjności firmy i stopień jej automatyzacji. To sprawia, że istotnym wyzwaniem dla rozmaitych przedsiębiorców okazują się inwestycje w nowoczesne rozwiązania i maszyny. Dostępne programy unijne tworzą do tego dogodne i bezpieczne warunki.

Kredyt Technologiczny

Jednym z kluczowych programów dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji na zakup maszyn jest Kredyt Technologiczny, którego celem jest wspieranie rozwoju firm z sektora MŚP poprzez wdrażanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług bądź procesów. Podstawę pomocy finansowej stanowi tu premia technologiczna, a samo dofinansowanie polega na refundacji części kapitałowej Kredytu Technologicznego przeznaczonego w celu pokrycia kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu.

Kredyt Ekologiczny

Atrakcyjną linią finansowania okazuje się ponadto Kredyt Ekologiczny – środki z tego programu powędrują do przedsiębiorców wdrażających działania skoncentrowane na wzroście efektywności energetycznej w firmie. Wśród nich wymienia się przede wszystkim zakup ekologicznych urządzeń, wymianę źródeł ciepła, a także inwestycje w odnawialne źródła energii. Istotnym warunkiem wsparcia jest jednak osiągnięcie poprawy efektywności ekologicznej w przedsiębiorstwie co najmniej na poziomie 30%, co powinno być poparte profesjonalnym audytem.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji polskie przedsiębiorstwa mogą starać się o bezzwrotne dotacje na rzecz projektów inwestycyjnych związanych z zakupem maszyn i urządzeń, automatyzacją, robotyzacją oraz cyfryzacją. Konkurs skierowany jest do firm, które działają na obszarze regionów węglowych (określone części województwa śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i wielkopolskiego). Co istotne, programy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie zawierają wymogu wdrażania innowacji.

Dotacje na zakup maszyn – główni beneficjenci

Głównymi adresatami programów dotacyjnych na zakup maszyn są firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzące działalność na obszarze naszego kraju. W przypadku Kredytu Technologicznego i Ekologicznego ważnym warunkiem jest dodatkowo posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej.

Artykuł sponsorowany

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo