Procedura pozyskania dotacji z UE

    Aby uzyskać dotację należy podjąć szereg odpowiednich, poniżej wymienionych kroków takich jak:
  1. Przeczytanie  informacji o dotacjach  i naszej związanej z nimi  ofercie


  2. Poznanie  innowacyjnych technologii,  których zastosowanie może przyczynić się do uzyskania pieniędzy z UE

3.  Zapoznanie si? podmiotu z opisem projektu w celu w?a?ciwego zrozumienia tre?ci formularza i w?a?ciwego jego wype?nienia – (opisy)

4.  Rejestracja podmiotu poprzez wype?nienie formularza zg?oszeniowego

5.  Uzupe?nienie drog? elektroniczn? danych przekazanych w formularzu o dodatkowe informacje zwi?zane ze specyfik? bran?y lub regionu

 Potem na podstawie przys?anych danych nast?puje:

  1. Przydzia? eksperta do obs?ugi Pa?stwa projektu i jego weryfikacja

  2. Zatwierdzenie i podpisanie stosownej umowy o wspó?pracy.

  3. Uzyskanie dotacji

Uwaga:
Wszelkie konsultacje nast?puj? drog? elektroniczna np. poprzez skrzynk? poczty elektronicznej dotacje@dotacje.f.pl

Niezb?dn? pomoc mo?na uzyska? równie? telefonicznie:
tel. (22) 838 80 00
tel. (22) 838 80 01

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo