EFSA ponownie pozytywnie ocenia GMO


Pozytywne
opinie dla 2 odmian kukurydzy GM MON 810 oraz NK603 firmy Monsanto,
16 czerwca 2009 roku Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa
Żywność

   .  Komu służy transgeniczna żywność?! 

 

wydał pozytywną opinię dla
kukurydzy MON 810, jako bezpiecznej dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz
środowiska naturalnego. Zgłoszenie dotyczyło odnowienia autoryzacji i
zezwolenie na obrót jako składnik pasz i żywności oraz uprawy odpornej na
omacnicę prosowiankę kukurydzy MON810. 27 maja EFSA ponadto wydała pozytywną
opinię dla kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej odpornej na glifosat NK603 w
celach uprawy, wykorzystania do produkcji żywności i pasz, importu oraz
przetwarzania.

Powyższe opinie potwierdzają również
polskie wyniki badań przeprowadzone przez Instytut Zootechniki Państwowy
Instytut Badawczy w Balicach. Wynika z nich, że wykorzystanie pasz z
komponentami genetycznie zmodyfikowanymi (kukurydzą, czy sojową śrutą
poekstrakcyjną) nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków, np. badania nie
wykazały zmiany lub pogorszenia wydajność kur niosek, jakość jaj, czy tempa
przyrostu masy ciała tuczników.

 

Dla ecoportal.com.pl NAP 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo