Komu oddamy nasze odpady

Czy Polsce grozi drugi Neapol (odpadowy), czy Polacy chcą by samorządy przejęły kontrole nad strumieniem odpadów, albo czy sąsiadujące kraje będą kupować nasze śmieci?

Na te pytania odpowiadali przedstawiciele ministerstwa środowiska oraz eksperci z NFOŚiGW na inauguracyjnym Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”. Comiesięczne spotkania organizowane w ostatni czwartek miesiąca mają budować płaszczyznę komunikacyjną pomiędzy zainteresowanymi ekspertami, twórcami prawa, beneficjentami programów finansowych oraz samorządami zainteresowanymi poszukiwaniem dobrych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami.

Okazuje się, że Polacy są skłonni przekazywać odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami na lokalny samorząd. Zdecydowana większość (93,5 proc.) uważa, że powinien on kontrolować firmy wywożące odpady, z czego ponad dwie trzecie (66,7 proc.) jest o tym zdecydowanie przekonana. Podobny odsetek (86,2 proc.) uważa, że dbanie o to, aby każdy płacił za wywóz nieczystości to zadanie samorządu. Ankietowani są skłonni do oddania obowiązku gospodarowania odpadami samorządowi w zamian za stałą opłatę. Zwolennikami takiego rozwiązania jest zdecydowana większość – 82,1 proc. badanych.

Wyniki takie zaprezentowano po badaniach poziomu akceptacji społecznej dla zmian proponowanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu w MŚ podkreślił, że zarządzanie strumieniem odpadów przez samorządy może uchronić nas od takich problemów z odpadami, jakie w ostatnich latach dotykają inne kraje europejskie. Uchwalenie przytoczonej ustawy w wieloletniej perspektywie zdecydowanie poprawi gospodarkę odpadową w kraju np. dla rodzin segregujących odpady może to oznaczać mniejsze wydatki niż dla tych, którzy tego robić nie chcą.

W trakcie spotkania zdefiniowano problemy, jakie występują m.in. w gospodarce odpadami komunalnymi, jak choćby małe moce przerobowe instalacji segregujących, niewielki postęp w selektywnej zbiórce odpadów czy zagrożenia w osiągnięciu 50% w redukcji składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 roku. Ministerstwo Środowiska przedstawiło również propozycję szeregu rozwiązań m.in. w gospodarce odpadami opakowaniowymi, pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zużytymi bateriami i akumulatorami.

Forum odpadowe oferuje możliwość bezpośrednich konsultacji z najlepszymi ekspertami w branży. Jednocześnie upowszechnia taką wiedzę na portalu internetowym NFOŚiGW.

WIĘCEJ NA: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,243,komu-oddamy-nasze-odpady.html

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo