Eko-produkcja się opłaca

Troska o środowisko naturalne to jeden z kluczowych elementów, którym powinny kierować się społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa. Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie proekologicznych rozwiązań, które oprócz dobrego wpływu na stan środowiska naturalnego pozwalają na wygenerowanie dodatkowych oszczędności.

W październiku 2019 NSG Group ogłosiła oficjalnie, że do 2030 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 21% w porównaniu do 2018 r.

Wymiana oświetlenia – krok w stronę energooszczędności
Powierzchnie zakładów pracy sięgają często od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy m2. Cała ta przestrzeń musi być odpowiednio oświetlona zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w celu zachowania odpowiednich norm bezpieczeństwa i standardów BHP. Przedsiębiorstwa, dla których istotną wartością jest ochrona środowiska naturalnego decydują się często na wymianę oświetlenia na oprawy typu LED. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość oszczędności nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie, ograniczając tym samym zużycie energii elektrycznej nawet o 80% oraz redukując emisję dwutlenku węgla o prawie 200 ton rocznie.

Warto zaznaczyć, że szczegółowa kwota oszczędności zależy bezpośrednio od wielkości zakładu, liczby opraw oświetleniowych oraz ich czasu pracy.
– Dobre oprawy typu LED z odpowiednio dobraną optyką poza generowaniem oszczędności w zużyciu energii poprawiają też jakość oświetlenia, a co za tym idzie poziom komfortu pracy dla pracowników oraz ich bezpieczeństwo. Właściwe oświetlenie prowadzi również do wychwycenia ewentualnych wad na odpowiednio wczesnym etapie. W ten sposób zakład unika generowania dodatkowych, zbędnych kosztów produkcji. Dobre oprawy typu LED dla właścicieli fabryk i magazynów to również o wiele niższe koszty z tytułu eksploatacji opraw oświetleniowych, ponieważ mają zdecydowanie dłuższą żywotność.

W związku z tym nie trzeba ich tak często wymieniać i serwisować. Nie można tutaj pominąć aspektu ekologicznego. Dzięki wymianie tradycyjnych źródeł na LED zmniejszamy zużycie energii, pozytywnie wpływając na nasze środowisko. Oprawy LED nie zawierają szkodliwych substancji, a dzięki swojej trwałości powodują zmniejszanie liczby odpadów do utylizacji – komentuje Tomasz Gowin, prezes zarządu firmy ECCOLED. – Tego rodzaju modernizację oświetlenia przeprowadziliśmy niedawno dla spółek Pilkington Polska oraz Pilkington Automotive Poland, wymieniając w sumie prawie 400 konwencjonalnych opraw ulicznych na oprawy typu LED. – dodaje. Szacowany zwrot inwestycji to ok 4 lata. Część inwestycji została przeprowadzona w formule ESCO (Energy Service/Saving Company). Funkcjonuje to na zasadzie spłaty inwestycji z oszczędności, które są generowane dzięki wymianie na oprawy LED. To forma modernizacji oświetlenia, która nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych inwestora.

Oszczędność wody w przemyśle – prawda czy mit?
Woda, jako najczęściej wykorzystywany surowiec w przemyśle, zasługuje na szczególną uwagę podczas wdrażania proekologicznych rozwiązań. Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny, w 2018 roku największe zużycie wody w Polsce odnotowano w przemyśle. Stanowiło ono ponad 70% całkowitego krajowego zużycia. Podjęcie przez przedsiębiorstwa kroków w zakresie efektywniejszego wykorzystywania tego surowca stanowi potwierdzenie racjonalnego oraz przemyślanego podejścia do prowadzonego biznesu.

Oświetlenie wokół zakładu przed wymianą na LED. Oświetlenie wokół zakładu po wymianie na LED.
Chociaż każdy zakład pracy charakteryzuje się inną specyfiką wytwarzanych produktów, a co za tym idzie innym zużyciem wody, niektóre mechanizmy oszczędzania tego surowca okazują się uniwersalne. Do jednych z podstawowych działań zaliczyć można montaż instalacji przeznaczonej do odzysku wody ze ścieku przemysłowego w celu wprowadzenia jej do obiegu zamkniętego. – Miesięcznie zwracamy do recyklingu około 6000 m3 wody w naszych zakładach w Chmielowie i Sandomierzu. Ściek, który jest efektem działań produkcyjnych zostaje oczyszczony za pomocą odpowiedniej instalacji, natomiast woda z odzysku jest uzdatniania, wprowadzana do powtórnego obiegu i wykorzystana ponowienie do celów przemysłowych – mówi Krzysztof Kwarciany, dyrektor techniczny Pilkington Automotive Poland.

Recykling surowców naturalnych – jak dać odpadom drugie życie?
Ponowne wykorzystanie surowców wykorzystywanych w procesie produkcji to kolejny element przydatny do minimalizowania skutków zmian klimatycznych. Pomimo że świadomość ekologiczna przedsiębiorstw działających w Polsce wzrasta, surowce mające potencjał do recyklingu nadal często trafiają na składowiska odpadów. Pilkington Polska od początku funkcjonowania poddaje odzyskowi stłuczkę FLOAT. Dla wielu zakładów produkujących stłuczka staje się problematycznym i niepotrzebnym odpadem.

Okazuje się jednak, że można ją wykorzystać w bardziej przyjazny dla środowiska sposób. – Dla nas stłuczka jest cennym „surowcem”. Jej wykorzystanie w produkcji, w granicach rozsądku, jest bardzo korzystne dla środowiska naturalnego. Przede wszystkim obniża temperaturę wytopu szkła, a także emisję m.in. CO2 czy też związków azotowych do atmosfery. Co więcej, wpływa na zmniejszenie zużycia surowców naturalnych. W 2017 roku poddaliśmy odzyskowi ponad 18 tys. ton tylko stłuczki zewnętrznej, natomiast rok później liczba ta wzrosła do 26 tys. ton. Jak widać tendencja jest więc wzrostowa – komentuje Witold Tryczyński, koordynator ds. BHP i ochrony środowiska Pilkington Polska.

Ekologia a zrównoważony rozwój firmy
Wdrażanie projektów, które mogą w mniejszym lub większym stopniu zniwelować zmiany zachodzące w środowisku naturalnym wiąże się z koniecznością budowania świadomości ekologicznej wśród innych, a także jest kolejnym krokiem do bardziej zrównoważonego rozwoju firmy. To także duża oszczędność dla przedsiębiorstwa w kontekście zużywanej energii, wody lub surowców naturalnych. Dlatego warto nie ograniczać się jedynie do podstawowych działań – Poważnie traktujemy nasze zobowiązania wobec środowiska naturalnego, dlatego prowadzimy bardzo szerokie działania w tym zakresie. W zakładzie w Chmielowie skoncentrowaliśmy się na odzysku ciepła i wody. W ten sposób rocznie zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o ponad 350 ton, a zużycie wody w zakładzie zredukowaliśmy o 70 mln litrów. Wymieniliśmy też elektryczne parownice.

Dzięki temu emisja dwutlenku węgla zmniejszyła się o prawie 600 ton rocznie. Łącznie, dzięki tego typu zmianom, zaoszczędziliśmy podczas jednego roku ponad 1 mln zł tylko w jednym zakładzie – komentuje Krzysztof Kwarciany, dyrektor techniczny Pilkington Automotive Poland.
Chcąc usystematyzować wdrażane realizacje, większość przedsiębiorców, w tym Pilkington Polska, opiera się na międzynarodowej normie ISO 14 001. Jest to zbiór wymagań odnoszących się do systemu zarządzania środowiskiem. Każde przedsiębiorstwo, które chce otrzymać certyfikat ISO 14 001 powinno wdrożyć wszystkie regulacje, które zakłada norma. Uzyskanie takiego dokumentu to międzynarodowe potwierdzenie osiągnięcia poprawy efektów działań dla dobra środowiska.

Spółki Grupy NSG w Polsce, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku i starając się sprostać wyzwaniom, jakie niosą zmiany klimatu, podjęły decyzję o zakupie tzw. zielonej energii. Tym samym, w latach 2020-2021 większość energii zużywanej przez dane oddziały w procesach produkcyjnych będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Celem na kolejne lata jest osiągnięcie pułapu 100%.
Wymienione wyżej rozwiązania to jedynie część tego, co produkcyjne zakłady pracy mogą zrobić na drodze do niwelowania zanieczyszczeń i ochrony środowiska naturalnego. Ważne jest, aby firmy okresowo przeglądały i oceniały własne możliwości wdrażania nowych i innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Podejmowanie działań w tym zakresie staje się normą w krajach rozwiniętych, a świadomość wśród przedsiębiorstw jest coraz większa. Przedstawione przykłady, tego jak wykorzystać potencjał surowców, jakimi dysponują zakłady, pokazują, że wprowadzając drobne zmiany można zmniejszyć ilość odpadów i wygenerować większe oszczędności, a to dobry prognostyk na przyszłość dla biznesu.

Materiał wideo dotyczący wymiany oświetlenia: https://www.youtube.com/watch?v=XU7mGxOg2kg
Materiały uzupełniające: https://www.nsg.com/-/media/nsg/site-content/ir/press-releases/2019/09oct2019sbtinitiativeapprovesnsgtarget_e01.pdf

O firmie:
Pilkington zajmuje się produkcją szkła od roku 1826. W roku 2006 firma Pilkington została przejęta przez japoński koncern NSG Group. Marka Pilkington została zachowana jako nazwa produktów Grupy przeznaczonych dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego. NSG Group jest obecnie jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w dwóch podstawowych sektorach: motoryzacyjnym (rynek części oryginalnych i zamiennych) oraz w obszarze szkła technicznego i architektonicznego, które obejmują szkło i produkty szklane do budynków nowych i poddawanych renowacji, szeroką gamę produktów o wartości dodanej, a także zaawansowane produkty dla technologii informatycznych i komunikacyjnych, zastosowań technicznych i energetyki słonecznej. Produkcja odbywa się w 30 krajach na czterech kontynentach. Produkty Grupy sprzedawane są w ponad 100 krajach.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo