Ekologia a hipermarkety

Stosunkowo duża produkcja odpadów z tworzyw sztucznych i papieru wiąże się z działalnością handlową. Ich ilość jest ściśle skorelowana z wielkością sprzedaży. W przypadku dużych marketów może dochodzić do…

      45 ton odpadów
papierowych i 20 ton tworzyw sztucznych miesięcznie, są to średnie dane  sieci sklepów Carrefour w Bydgoszczy. Główne pochodzenie odzyskiwanych surowców,  to
zużyte opakowania
. 

Na potrzeby sprzedaży detalicznej towary trafiają do opakowań
jednostkowych. Zawierają określoną ilość produktu przeznaczoną do tego
typu handlu. Jest to np. kartonik z sokiem, torebka cukru, a w
przypadku tworzyw butelka wody mineralnej, paczka makaronu. Opakowania
jednostkowe trafiają do naszych domów. Tak samo dzieje się zazwyczaj z
opakowaniami grupowymi, które zawierają opakowania jednostkowe z myślą
o sprzedaży detalicznej. Będą to np. zgrzewane folią butelki lub
puszki, kartoniki z saszetkami herbaty. Część z nich może jednak do
klientów nie trafić. Bardzo rzadko miejsce sprzedaży opuszczają
opakowania zbiorcze. Zawierają one opakowania jednostkowe, jednak w
przeciwieństwie do grupowych nie są przeznaczone do handlu
detalicznego. Ich zadaniem jest ułatwienie transportu i składowania. W
większości przypadków klient detaliczny nie ma z nimi kontaktu.
Wyjątkiem są sklepy dyskontowe.

     Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nakłada na
producentów tego typu odpadów obowiązek ich recyklingu. Do końca 2014
roku planuje się osiągnięcie poziomu recyklingu 22,5% tworzyw
sztucznych i 60% papieru oraz tektury w stosunku do ich wytworzonej
masy. Powstałe w handlu odpady, klasyfikowane jako makulatura, to
papier, kartony i w przeważającej części tektura. Może mieć ona
charakter lity jednak najczęściej jest to tektura falista. Opakowania
tego typu stanowią około 40% wszystkich stosowanych w produkcji
spożywczej. Dzieje się tak ze względu na ich niską cenę, dobre
właściwości mechaniczne i stosunkowo prostą technologię recyklingu i
utylizacji. Powlekanie, impregnowanie i inne zabiegi eliminują
dodatkowo ich klasyczne wady z brakiem odporności na wilgoć na czele.
Tekturę litą i kartony wielowarstwowe (duplex i triplex) otrzymuje się
przez nakładanie na siebie kilku warstw pilśni. Umożliwia to otrzymanie
produktu o różnej gramaturze. Tektura falista powstaje w wyniku
naprzemiennego sklejania kartonu płaskiego i falistego. Opakowania tego
typu dzieli się w zależności od ilości warstw których może być od 2 do
10, co przekłada się na różną wytrzymałość. Opakowania zbiorcze mają
zazwyczaj 5 i więcej warstw. Tworzywa sztuczne to materiały wytworzone
na bazie wielkocząsteczkowych związków chemicznych czyli polimerów.
Wyróżnić tu można tworzywa syntetyczne powstałe w wyniku polimeryzacji,
polikondensacji oraz półsyntetyczne powstające głównie na bazie
celulozy lub kauczuku.

       Najczęściej spotykane
tworzywa opakowaniowe to: polietylen, polichlorek winylu, poliuretan.
Polietylen (PE) jest jednym z najtańszych i najprostszych materiałów
którego wielką zaletą jest łatwość utylizacji. Poliuretan wykorzystuje
się głównie do produkcji folii o różnych gęstościach (HDPE, MDPE, LDPE
– odpowiednio wysoka, średnia i niska). Polichlorek winylu (PCV) to
tworzywo o dużej gęstości. Można z niego uzyskać zarówno twarde płyty
jak i cienką folię bądź też pianki. Ze względu na możliwy szkodliwy
wpływ na zdrowie nie wykorzystuje się go do produkcji opakowań
jednostkowych. W przypadku opakowań z tworzyw obserwujemy spore
zróżnicowanie form. Mogą to być palety, skrzyniopalety, tacki
wytłaczane, worki, kaptury paletowe. Ich jest możliwość wielokrotnego
wykorzystania w przeciwieństwie do ograniczeń wynikłych ze stosowania
papieru i tektury. Po sortowaniu i czyszczeniu tworzywa można
granulować i ponownie wykorzystać. Istnieje też możliwość ich
chemicznej depolaryzacji celem uzyskania czystego surowca wtórnego.

     Ponieważ handel
wielkopowierzchniowy dostarcza dużej ilości odpadów zdatnych do
ponownego wykorzystania przedsiębiorcy zazwyczaj inwestują w sprzęt do
ich wstępnej obróbki. Najczęściej są to belownice, które wykorzystuje
się zarówno do prasowania makulatury, jak i tworzyw sztucznych. Skupem
tak przygotowanych surowców wtórnych zajmują się wyspecjalizowane
firmy. Zbywając je przedsiębiorca wywiązuje się z nałożonych na niego
obowiązków uzyskując dodatkowo przychód z tytułu sprzedaży surowców
wtórnych oraz pozytywnych oddziaływań na środowisko.

 

Ecoportal.pl,   Julian Z Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo