Grupa Kingfisher zostaje członkiem-założycielem inicjatywy „Forest Allies” zorganizowanej przez Rainforest Alliance

Peruvian amazon rainforest in Tambopata reserve

Inicjatywa „Forest Allies” będzie wspierać projekty mające na celu ponowne zalesienie oraz regenerację zasobów leśnych w regionach, z których Grupa Kingfisher, pozyskuje drewno tropikalne.

Pomoże to Grupie Kingfisher wywiązać się ze zobowiązania do osiągnięcia pozytywnego bilansu leśnego, czyli tworzenia większej liczby lasów niż ich wykorzystania, do 2025 roku.

Jako członek-założyciel inicjatywy Forest Allies, Grupa Kingfisher będzie wspierać organizację Rainforest Alliance w jej działaniach na rzecz ochrony i regeneracji obszarów leśnych oraz promocji odpowiedzialnych praktyk zarządzania lasami tropikalnymi. We współpracy z lokalnymi społecznościami leśnymi wdrożone zostaną programy wspierające lokalną gospodarkę i chroniące kluczowe zasoby naturalne.

Wraz z Rainforest Alliance i innymi partnerami, Grupa Kingfisher będzie wspierać wdrożenie polityki Zintegrowanego Społecznego Zarządzania Lasami1 w kluczowych regionach, z których pozyskiwane jest drewno tropikalne. Inicjatywa wspomoże realizację celów takich, jak utrzymanie oraz regeneracja terenów leśnych, zwiększenie ich bioróżnorodności oraz podniesienie poziomu życia społeczności leśnych.

W ogłoszonej w czerwcu strategii Powered by Kingfisher, Grupa Kingfisher, której częścią jest Castorama Polska, określiła cztery priorytety polityki odpowiedzialnego biznesu, w których doświadczenie oraz skala firmy mogą dać najwięcej pozytywnych efektów. Tymi priorytetami są Współpracownicy, Planeta, Klienci oraz Społeczności(1). Partnerstwo z Rainforest Alliance będzie kluczowym elementem realizacji zadań związanych z priorytetem “Planeta”, które obejmują zobowiązanie do osiągnięcia dodatniego bilansu leśnego do 2025 roku.

Od prawie 30 lat Grupa Kingfisher prowadzi politykę odpowiedzialnego pozyskiwania drewna i papieru, poczynając od pierwszej Odpowiedzialnej Polityki Leśnej wdrożonej przez B&Q w 1991 roku oraz zostania członkiem założycielem (wraz z Rainforest Alliance) Rady ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej (FSC) w 1993 roku. Celem Grupy Kingfisher jest osiągnięcie poziomu 100% odpowiedzialnie pozyskanego drewna i papieru.

W ostatnich latach zrobiono wiele dobrego w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska, lecz wycinka i degradacja obszarów leśnych wciąż postępuje. Sytuacja ta skutkuje istotnym obniżeniem poziomu bioróżnorodności2 i utrudnia walkę ze zmianami klimatycznymi. Zatrzymanie procesu degradacji oraz odtwarzanie ekosystemów leśnych mogą być źródłem jednej trzeciej pozytywnych zmian na rzecz klimatu, które musimy osiągnąć do 2030 roku3.

Od 2021 roku Grupa Kingfisher rozpocznie realizację projektów w ramach Forest Allies, wspierając i monitorując osiągane rezultaty w obszarach takich, jak utrzymanie i odtwarzanie obszarów leśnych i ich bioróżnorodności, wdrażanie zasad zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi, wspieranie społeczności leśnych w dostosowywaniu się do zmian klimatycznych, rozwój alternatywnych form działalności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu życia społeczności leśnych oraz leśników i ich rodzin.

Thierry Garnier, Prezes Grupy Kingfisher, powiedział – Jesteśmy zdeterminowani być odpowiedzialną spółką, mającą pozytywny wpływ na życie naszych klientów, współpracowników, społeczności oraz planety. Jesteśmy jednym z największych kupców produktów pochodzących z drewna w Europie, mamy więc tu wiele do zrobienia. Ogłoszona dzisiaj inicjatywa daje nam możliwość wspólnego działania z Rainforest Alliance oraz innymi partnerami strategicznymi na rzecz zapobiegania degradacji obszarów leśnych i kontynuuje naszą tradycję bycia liderem w branży w kwestii odpowiedzialnego pozyskiwania drewna. Jestem przekonany, że to nowe partnerstwo umożliwi nam wprowadzenie pozytywnych zmian nie tylko w obszarze przyszłego pozyskiwania papieru i drewna, lecz także w życiu społeczności, których egzystencja uzależniona jest od ekosystemów leśnych. Klienci, kupując w naszych sklepach, mogą być pewni, że jesteśmy w pełni zaangażowani w ochronę lasów oraz że sprzedawane przez nas drewno jest pozyskiwane w sposób odpowiedzialny.

Lasy są kluczowym obszarem zainteresowania Rainforest Alliance od początku jej istnienia, czyli od 1986 roku. Inicjatywa Forest Allies to nowy, innowacyjny projekt, mający na celu ochronę lasów oraz bioróżnorodności. Priorytetem Forest Allies jest wspomaganie społeczności leśnych w ich roli bycia strażnikami lasów. Chcemy ich wspierać poprzez połączenie ich działań z aktywnością naszych partnerów rynkowych. Z wielką przyjemnością witamy Grupę Kingfisher w roli członka-założyciela Forest Allies. Pragnę również wyrazić uznanie Grupie Kingfisher za ich dotychczasowe zaangażowanie w zrównoważony rozwój i cieszę się z możliwości wspólnej pracy na rzecz wdrażania nowych rozwiązań, pozwalających ludziom i naturze współistnieć w harmonii – skomentował Daniel Katz, założyciel oraz Przewodniczący Rady Rainforest Alliance.

O Kingfisher plc

Kingfisher plc jest międzynarodową spółką branży “home improvement” posiadającą około 1370 sklepów i zatrudniającą zespół 78000 pracowników. Działa w ośmiu krajach Europy pod markami handlowymi B&Q, Castorama, Brico Dépôt, Screwfix, TradePoint oraz Koçtaş. Oferujemy produkty oraz usługi home improvement konsumentom oraz profesjonalnym wykonawcom w sklepach oraz poprzez kanały e-commerce. Celem Grupy Kingfisher jest sprawić, aby poprawa warunków mieszkaniowych była dostępna dla wszystkich.

O Rainforest Alliance

Rainforest Alliance jest międzynarodową organizacją non-profit, działającą w ponad 70 krajach na styku biznesu, rolnictwa i leśnictwa. Rainforest Alliance tworzy bardziej zrównoważony świat poprzez wykorzystanie sił społecznych i rynkowych na rzecz ochrony środowiska i podniesienia poziomu życia rolników i społeczności leśnych. Promując współpracę rolników, społeczności leśnych, firm oraz konsumentów, Rainforest Alliance stawia czoła najbardziej istotnym wyzwaniom społecznym i środowiskowym naszych czasów. Poprzez swój program certyfikacyjny, działalność w obszarze organizacji łańcuchów dostaw oraz edukacji Rainforest Alliance zmienia sposób w jaki świat produkuje, pozyskuje oraz konsumuje produkty, takie jak kakao, kawę, herbatę, banany, produkty leśne oraz olej palmowy. W 2019 roku ponad pięć milionów hektarów ziemi oraz ponad dwa miliony rolników uzyskało certyfikat zgodności ze standardami Rainforest Alliance lub UTZ, opracowanymi w celu wspierania działań na rzecz środowiska oraz zrównoważonej polityki ekonomicznej i społecznej.

O Forest Allies

Forest Allies to społeczność praktyków skupiona na ochronie, odtwarzaniu i umożliwianiu odpowiedzialnego zarządzania lasami tropikalnymi. Wraz z partnerami budujemy współpracę oraz wspieramy działania wychodzące poza obręb pojedynczych łańcuchów dostaw oraz angażujemy i aktywizujemy lokalne społeczności w kluczowych obszarach leśnych. Zapraszamy kolejne firmy do naszej społeczności, abyśmy wspólnie mogli mieć większy, pozytywny wpływ na stan lasów.

(1) Priorytety Grupy Kingfisher w obszarze Odpowiedzialnego Rozwoju:

W 2020 roku przeprowadziliśmy analizę naszej strategii Zrównoważonego Rozwoju i zidentyfikowaliśmy cztery kluczowe obszary, w których nasze doświadczenie, skala oraz wpływ mogą być najlepiej wykorzystane na rzecz realizacji pozytywnych zmian:

  • Współpracownicy: Chcemy być firmą inkluzywną, przełamującą bariery w zatrudnianiu i awansowaniu oraz zapewniająca pięć milionów godzin nauczania w ramach programu “Skills for Life” do 2025 roku. Do końca roku finansowego 20/21 wdrożymy plany działań wspierających inkluzywność naszego biznesu oraz osiągniemy wyższy poziom równouprawnienia płci na stanowiskach menedżerskich.

  • Planeta: Będziemy wspierać walkę ze zmianami klimatu, tworzyć więcej lasów niż zużywamy poprzez osiągnięcie poziomu 100% odpowiedzialnie pozyskiwanego drewna i papieru we wszystkich sprzedawanych produktach do końca roku finansowego 20/21. Do 2025 roku staniemy się firmą mającą dodatni wpływ na poziom zasobów leśnych poprzez wspieranie projektów ponownego zalesiania od 2021 roku oraz kontynuację realizacji celu redukcji śladu węglowego zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami.

  • Klienci: Chcemy, aby bardziej zielone i zdrowe domy były dostępne dla wszystkich. Naszym celem jest, aby 50% całkowitej sprzedaży Grupy w roku finansowym 20/21 pochodziło ze sprzedaży produktów, które pomagają naszym Klientom tworzyć bardziej zielone i zdrowe domy.

  • Społeczności: Działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych. Do 2025 roku pomożemy ponad milionowi osób, których sytuacja mieszkaniowa jest najtrudniejsza.

Więcej informacji: https://www.kingfisher.com/en/responsible-business.html

.

Informacje o spółce Castorama:

Castorama Polska Sp. z o.o. jest liderem w kategorii polepszania warunków mieszkaniowych w naszym kraju. Firma uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 83 lokalizacjach w różnych częściach Polski.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo