Ekologia na LPG

Co jest w spalinach?
Podstawowymi produktami całkowitego spalania są: dwutlenek węgla i para wodna. Dwutlenek węgla w nadmiarze powoduje efekt cieplarniany i niszczy warstwę ozonową.

Proces spalania jest niedoskonały, a podczas pracy silnika powstają toksyczne związki, podnoszące stopień skażenia środowiska.

W spalinach znajduje się dużo środków, które mają ujemny wpływ na zdrowie i życie człowieka, niszczą środowisko. Węglowodory nienasycone powodują podrażnienie układu oddechowego, a w dużych ilościach mają właściwości halucynogenne. Niektóre węglowodory
aromatyczne mogą trwale uszkodzić układ krążenia, a przy dużych ilościach są śmiertelne.
Tlenek węgla tworzy wiązania z hemoglobiną, co może prowadzić do uduszenia, duszności lub utraty przytomności, w zależności od skażenia. Aldehydy wywołują podrażnienia skóry i błony śluzowej.
W dużych ilościach zakłócają proces oddychania, powodują obrzęk płuc, a nawet prowadzą do śmiertelnego zatrucia. Tlenki azotu powstają w efekcie wysokotemperaturowej syntezy azotu z powietrza z tlenem w wyniku spalania w silniku. Są one łatwo toksyczne, łączą się z hemoglobiną, drażnią śluzówki, powodują obrzęk płuc, a nawet prowadzą
do śmierci.

 
A co z LPG?
 
Jest to paliwo o największej mocy kalorycznej. Nie powoduje on korozji metalowych części i nie tworzy złogów węglowych ani osadów metalicznych, poza tym nie miesza się z olejem, co wydłuża okres wymiany nawet o 30%. Najważniejszym elementem jest jednak cena, która z reguły nie przekracza połowy ceny benzyny.
 
Jeżeli stosujemy zasilanie gazowe, to w porównaniu z zasilaniem benzynowym emitujemy
około 60% mniej tlenku węgla, 50% mniej węglowodorów i tlenku azotu, 10% dwutlenku węgla. Chroniąc nasze środowisko emisja spalin emitowanych przez samochody została ograniczona przepisami.
Zgodnie z obowiązującą od 2000 r. normą EURO 3 wartości te nie mogą wynosić
więcej niż – (CO) – 2,3 g/km, (HC) – 0,15 g/km, (NOx) – 0,15 g/km.

 
Co to jest LPG?
 
LPG to
skrót od Płynne Paliwo Gazowe. Jest to nazwa ogólna lotnych związków
węglowodorów ropy naftowej. Pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze otoczenia znajduje się on w stanie gazowym. Jeśli zostanie poddany niewielkiemu ciśnieniu (od 2 do 8 bar) przekształca się w ciecz.

Na skutek tego jego objętość zmniejsza się o około 250 razy. Cecha ta pozwala na magazynowanie stosunkowo dużej ilości LPG w ograniczonej objętości, chociaż zbiorniki i tak muszą być wytrzymałe na ciśnienie. LPG składa się z mieszaniny propanu i butanu. Propan jest
lżejszy, ale zawartość energii na jednostkę objętości jest mniejsza niż butanu.

Przy ciśnieniu atmosferycznym czysty propan skrapla się w temperaturze – 47 stopni, a butan przy -7. Czysty butan może powodować problemy w zimie, natomiast zbyt duża ilość propanu powoduje większe zużycie gazu. LPG jest mieszaniną propanu i butanu, chociaż chociaż
jego składzie znajdują się nieduże ilości propylenu, którego wyeliminowanie nie jest możliwe ze względów technologicznych przy technikach rafineracyjnych. Przy zachowaniu czystości LPG można przechowywać przez czas nieograniczony. Jest on bezwonny i bezbarwny,
dlatego też dodaje się do niego elementy zapachowe.

 

autogaz.torun.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo