Energia ze źródeł odnawialnych: lepiej już było?

W ocenie Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) oraz Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE nowelizacja ustawa Prawo energetyczne z 8 stycznia 2010 r.

, nie tylko nie zlikwidowała barier w rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale wprowadziła wiele kolejnych niejasnych przepisów mogących prowadzić do sporów między podmiotami działającymi na rynku OZE w Polsce. Dlatego zaproponowano przyjęcie odrębnej ustawy obejmującej tylko odnawialne źródła energii.
PIGEO zwraca uwagę m.in. na dwa aspekty: dostęp do sieci energetycznej oraz systemy wsparcia. Zdaniem Izby regulacje w tych kwestiach są niejasne i pozostawiają wiele luk w prawie, które mogą prowadzić do ryzyka inwestycyjnego.

W ocenie prawników z firmy Squire Sanders zapisy dotyczące zaliczki wnoszonej na poczet przyłączenia, skomplikowane procedury składania wniosków oraz brak dostępu do informacji i wydłużone okresy na ich wydanie to tylko część problemów z jakimi muszą zmierzyć się inwestorzy.
Z kolei Tomasz Janas z kancelarii Clifford Chance podkreśla niespójność w różnych aktach prawnych, a także krótki horyzont czasowy systemów wsparcia zarówno w oparciu o zielone certyfikaty, jak i w postaci świadectw pochodzenia dla kogeneracji. Zwraca także uwagę na brak planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, co bardzo utrudnia prowadzenie inwestycji w oparciu o źródła odnawialne w Polsce.

PIGEO przypomina, że zgodnie z unijną dyrektywą 2009/28/WE Polska stoi przed dużym wyzwaniem w zakresie rozwoju źródeł odnawialnych. Z tej dyrektywy wynika, że w roku 2020 Polska powinna osiągnąć udział produkcji energii w źródłach odnawialnych na poziomie 15 proc. w stosunku do finalnego zużycia energii brutto.

Rząd zobowiązany jest do dnia 30 czerwca 2010 roku przedstawić Krajowy Plan Działań (tzw. Action Plan), który stanie się podstawą prowadzenia inwestycji oraz usprawnienia aktów prawnych. Action Plan zawierać powinien nie tylko scenariusze rozwoju dla wszystkich trzech sektorów energii w oparciu o poszczególne technologie, ale także priorytetowy dostęp do sieci dla źródeł OZE oraz odpowiednie systemy wsparcia. Tymczasem projekt Action Planu został upubliczniony dopiero w ostatnich dniach maja br. i został przekazany do konsultacji społecznych. Zdaniem ekspertów PIGEO, projekt dokumentu nie zawiera jeszcze wszystkich informacji wynikających z dyrektywy, a pozostały czas na merytoryczną dyskusję jest niewystarczający.

PIGEO przedstawiło propozycję wdrożenia regulacji unijnych oraz mechanizmów opartych na zasadach stabilnej polityki inwestycyjnej. Propozycje ta krytycznie oceniają obecne przepisy wynikające z ustawy Prawo energetyczne i jednocześnie nawołuje do podjęcia działań w zakresie wypracowania odrębnej ustawy o odnawialnych źródłach energii popartej systemem wsparcia dla wszystkich sektorów OZE: energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz biopaliw.

Propozycje zostały zawarte w tzw. Mapie Drogowej OZE wypracowanej w ramach projektu „Renewable Energy Policy Action Paving the way towards 2020 – REPAP2020” przy współpracy Europejskiej Rady Energii Odnawialnej i współfinansowanego z programu Intelligent Energy for Europe. Dokument został poddany konsultacjom społecznym w ubiegłym roku.

Przedstawiciele Izby podkreślają, że jeśli rząd prześpi wdrażanie dyrektywy zgodnie z jej harmonogramem, Polska nie osiągnie celu. To z kolei może skutkować karami finansowymi nałożonymi przez UE.

www.energetyka.wnp.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo