Fakty o ogrzewaniu pompą ciepła

Choć mieszkańcy krajów Europy Zachodniej od wielu lat na dużą skalę wykorzystują pompy ciepła, w Polsce to rozwiązanie jest wciąż mało rozpowszechnione. Z czego wynikają obawy przed instalacją tego najbardziej ekologicznego urządzenia grzewczego? Przyczyną mogą być pokutujące stereotypy dotyczące kosztów samej inwestycji oraz późniejszej eksploatacji.
Rozważając zakup pompy ciepła należy przede wszystkim oszacować koszty eksploatacji w długoletniej perspektywie. Biorąc pod uwagę stale rosnące ceny oleju opałowego i gazu, wynikające z wyczerpywania się pokładów kopalnych materiałów palnych, ogrzewanie pompą ciepła może być najtańsze. Wykorzystuje ona aż 75% darmowej energii, pochodzącej z powietrza, wody lub gruntu, a jedynie 25% wytwarzane jest przez sprężarkę, zasilaną energią elektryczną.

Ilość zużycia tego prądu jest kosztem produkcji ciepła dla celów C.O. i C.W.U. Stosunek mocy grzewczej urządzenia do ilości pobieranego przez nie prądu jest miarą sprawności systemu ogrzewania.

Obecnie liderzy technologii posiadają w ofercie pompy ciepła z modulowaną mocą sprężarki. W wysokosprawnych pompach ciepła z 1 kWh energii elektrycznej otrzymuje się nawet 5 kWh energii cieplnej. Urządzenie można dodatkowo skonfigurować w taki sposób, by sprężarka pracowała według niższej stawki energii elektrycznej, a uzyskany nadmiar energii był wykorzystywany w ciągu dnia. Głównym kluczem do maksymalizacji oszczędności kosztów eksploatacyjnych jest jednak optymalizacja pracy pompy ciepła, dolnego źródła, instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wydajność pompy jest tym większa, im mniejsza jest różnica między ciepłem pozyskanym ze źródła, a przekazanym do instalacji grzewczej. W polskim klimacie najlepszym rozwiązaniem jest wybór energii skumulowanej w gruncie jako źródła dolnego oraz systemu niskotemperaturowego np. ogrzewania podłogowego jako odbiornika. Zastosowanie tego rozwiązania, przy prawidłowo wykonanej instalacji, pozwala na zwrot kosztów inwestycji już nawet po 7 latach eksploatacji – tłumaczy Grzegorz Żurakowski, dyrektor handlowy Ecomotyl, wyłączny dystrybutor marki Heliotherm w Polsce.

Pompa ciepła to urządzenie, które nie wybacza błędów przy instalacji. Dlatego najlepiej powierzyć ją profesjonalistom, którzy dają gwarancję poprawnego doboru i zwymiarowania samego urządzenia oraz właściwej instalacji dolnego i górnego źródła ciepła. Ewentualne błędy przekładają się na spadek efektywności urządzenia oraz niedogrzanie budynku, co pociąga za sobą wyższe koszty eksploatacji.

Moc pompy ciepła zawsze dobiera się do indywidualnych potrzeb grzewczych budynku, określanych na podstawie dokładnego bilansu cieplnego obiektu. Równie istotne jest także ustalenie temperatury i mocy źródła ciepła (np. gruntu) oraz maksymalnej temperatury potrzebnej do zasilania instalacji. Dokładne określenie powyższych czynników pozwoli wybrać najbardziej efektywną pompę ciepła, która pozwoli obniżyć zużycie energii do minimum.
W kontekście nowoczesnych technologii grzewczych często podnoszonym argumentem jest ekologia. Pompa ciepła jest przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ podczas jej pracy nie dochodzi do wydzielania produktów ubocznych. W przeciwieństwie do kotłów olejowych lub węglowych do atmosfery nie są emitowane żadne trujące gazy. Fakt ten doceniło już wiele krajów Europy Zachodniej, wprowadzając rządowe dopłaty dla tego rozwiązania.

Być może już niebawem również w Polsce pompy ciepła staną się dominującym rozwiązaniem grzewczym, zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

 

Więcej informacji na stronie www.heliothermpolska.pl

 

Dla Ecoportal.com.pl, egopr.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo