G E O T E R M I A – energia ziemi

Energia zmagazynowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających szczeliny skalne. Ten typ energii jest w zasadzie niewyczerpalny, ponieważ uzupełnia go stale strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza Ziemi ku powierzchni.

Ciepło geotermalne jest częściowo ciepłem pierwotnym, czyli powstałym w trakcie formowania się naszej planety. Pozostałe zasoby pochodzą z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych – uranu, toru czy potasu.

Temperatura zwiększa się z głębokością i w jądrze Ziemi osiąga około 6000 stopni. Według niektórych naukowców, Podkarpackie posiada spore zasoby wód geotermalnych.

Prof. Julian Sokołowski w opracowaniu pt. „Ocena zasobów energii geotermalnej pod miastem Rzeszów i propozycja prawidłowego ich wykorzystania” dowodzi, że „Rzeszów ma dobre podstawy do rozwoju energetyki geotermalnej”. Jednakże swoją wiedzę na temat ewentualnych pokładów energii geotermalnej prof. Sokołowski czerpał z danych, jakie uzyskiwał z badań (wierceń), jakie trwają na terenie Rzeszowa od ponad 40 lat.

W czasie ich trwania powstało około 27 otworów głębokich, co oznacza średnie rozpoznanie na poziomie 1 otworu na 2 km² i jest to najlepszy wynik wśród wszystkich większych miast w Polsce.Podlaski Klub Ekologiczny podaje, że: * w okręgu przedkarpackim, o powierzchni ok. 16 tys. km², objętość wód geotermalnych zawartych w zbiornikach mioceńskich, kredowych, jurajskich i triasowych szacuje się na ok. 362 km³, a zasoby energii cieplnej możliwej do odebrania z tych wód na ok. 1555 mln tpu.

Daje to średnio 22,6 mln m³ wody/km² i 97 tys. tpu/km² w okręgu karpackim, o powierzchni ok. 13 tys. km², objętość wód geotermalnych zawartych w zbiornikach trzeciorzędowych i kredowych (a na Podhalu także jurajskich i triasowych) szacuje się na ok. 100 km³, a zasoby energii cieplnej możliwej do odebrania z tych wód na ok. 714 mln tpu (w tym ponad 60 mln tpu na Podhalu).

Daje to średnio 7,7 mln m³ wody/km² i 55 tys. tpu/km² Pierwszy zakład wykorzystujący energię z wnętrza ziemi i przetwarzający ją na energię elektryczną powstał na początku XX w. we Włoszech.

Obecnie elektrownie takie działają m.in. w Islandii, Nowej Zelandii, Filipinach, USA, Japonii, Rosji. Geotermię wykorzystuje się głównie do ogrzewania mieszkań. Najlepszy przykład możliwości tej energii to systaem ogrzewania 145-tysięcznego miasta – Reykiaviku. Dariusz Surma

Może Ci się również spodoba

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo