Globalne ocieplenie przyczyną zmian klimatycznych

Globalne ocieplenie jest niewątpliwie jednym z głównych przyczyn zmian klimatycznych na ziemi. Znaczny wzrost średnich temperatur, jest efektem podnoszenia się poziomu wód, zaburzeni w cyrkulacji powietrza i zasobów wodnych – wszystko to wpływa na procesy kształtujące klimat naszej planety.

Zasadnicze zmiany klimatyczne związane z globalnym ociepleniem klimatu to wzrost średnich rocznych temperatur, stopniowy zanik pór roku w strefach klimatu umiarkowanego (tak jak w Polsce) – zimy są coraz cieplejsze a lata coraz bardziej upalne, dodatkowo obserwuje się znaczne niwelowanie różnic pomiędzy temperaturą w nocy i w czasie dnia, średnie temperatury nocne podnoszą się szybciej niż temperatury dzienne. Zaburzeniu ulega obieg wody w przyrodzie, co skutkuje zmianami w zakresie ilości opadów: w jednych rejonach ilość opadów wzrasta (półkula północna) w innych ulegają zmniejszeniu (Afryka), w związku z tym przesuwają się ziemskie strefy obszarów suchych i wilgotnych. Dodatkowo zjawiska te powodują znaczne nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych typu powodzie lub katastrofalne w skutki susze, niszczycielskie wiatry i huragany.
Regularne i przewidywalne dotychczas zjawiska klimatyczne ulegają tak drastycznym zmianom, że ich natężenie i potencjalny wpływ na otoczenie stają się coraz trudniejsze do przewidzenia. Przykładowo: El Nino – występujący dotychczas średnio raz na pięć lat, pojawia się coraz częściej przybierając dużo gwałtowniejszy charakter.
Wszystkie te zmiany nie pozostają oczywiście bez wpływu na funkcjonowanie wszystkich organizmów żywych: poszczególne gatunki, o ile nie potrafią się przystosować, stopniowo wymierają albo migrują na nowe terytoria.

Julian Z Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo