Główne cele dla rolnictwa ekologicznego

Rada oficjalnie umieściła rolnictwo ekologiczne w swojej strategii dotyczącej integracji środowiska naturalnego oraz ciągłego rozwoju w ramach wspólnej polityki rolnej.

Główne założenie Rady dotyczy przypadku, że gdy rolnicy zapewniają usługi świadczone środowisku naturalnemu wykraczające poza zakres dobrej praktyki rolnej, powinni oni otrzymać za to odpowiednie wynagrodzenie.

Określone metody produkcji rolnej, na przykład rolnictwo ekologiczne, produkcja zintegrowana oraz tradycyjne rolnictwo o małej potrzebie inwestycji, jak i produkcja rolna charakterystyczna dla danego miejsca, zapewniają kombinację pozytywnych, naturalnych, społecznych oraz gospodarczych efektów.

Aby osiągnąć wytyczony cel zaproponowano działanie polegające na wprowadzeniu bardziej odpowiedzialnych metod rolnictwa, w tym, jeżeli istnieje taka możliwość, rozszerzonych metod produkcyjnych, zintegrowanych praktyk rolnych, rolnictwa ekologicznego oraz różnorodności rolnej.

Podstawowe cele rolnictwa ekologicznego to:

  •  ochrona bioróżnorodności
  •  ochrona środowiska naturalnego
  •  uzyskiwanie żywności o jak najwyższej jakości

autor: dr Dorota Urbanowska, cebz.pl

Zobacz też

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo