Columbus wyemituje kolejną transzę  Zielonych Obligacji za 200 mln zł  

DCIM101MEDIADJI_0289.JPG

Columbus Energy S.A., wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań energetycznych, w ostatnim dniu 2020 r., poinformował o zawarciu umowy z Domem Maklerskim BOŚ S.A. w przedmiocie emisji Zielonych Obligacji o wartości do 200  mln zł. 

Kilka tygodni po wypuszczeniu pierwszej transzy zielonych obligacji na kwotę 75 mln zł, Columbus ogłosił  program emisji kolejnych papierów dłużnych. Według założeń programu, obligacje będą emitowane w jednej lub kilku seriach. Wartość nominalna pierwszej serii będzie nie mniejsza niż 30 mln zł, a łączna  wartość wszystkich wyemitowanych papierów dłużnych nie przekroczy 200 mln zł.

Obligacje zostaną  zaoferowane inwestorom kwalifikowanym i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.  
– ​Zgodnie z zapowiedziami z początku grudnia 2020 r., w pierwszym kwartale 2021 r. chcemy  przeprowadzić kolejne emisje Zielonych Obligacji – twierdzi Janusz Sterna, wiceprezes Zarządu Columbus Energy S.A. – ​Wszystkie te działania mają na celu pozyskanie finansowania dla naszych projektó  farmowych. 

Warto podkreślić, że w grudniu 2020 r. 25 projektów farm fotowoltaicznych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Columbus wygrało aukcje na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 30 MW. Projekty farm, które będą realizowane w ramach wygranych aukcji oraz kolejne, zostaną sfinansowane właśnie z emisji Zielonych Obligacji. 

Obecnie wartość farm wybudowanych przez Columbus wynosi ok. 45 mln zł, kolejne projekty są w  realizacji, a całość portfela, jaki Grupa ma w posiadaniu, to już ponad 1000 MW, o wartości rynkowej  ponad 3 mld zł. Spółka wciąż aktywnie poszukuje nowych projektów pod kolejne akwizycje, na każdym etapie – od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy.  

 

.

Informacje o Spółce 
Columbus Energy S.A. to wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki. Spółka oferuje
kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz
realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Firma wyznacza standardy jakości, stawia nanowoczesną technologię i troszczy się o klienta na wszystkich etapach realizacji. Columbus Energy S.A jest notowany na rynku NewConnect. Coroczny, dynamiczny wzrost przychodów Spółki plasuje ją wśród największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

 

 

Columbus Energy S.A.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo