KE ogłosiła unijną ścieżkę redukcji emisji CO2 do 2050 r.

Komisja Europejska przyjęła we wtorek ścieżkę obniżania unijnych emisji CO2 o 80 proc. w 2050 r. Potwierdziła cel redukcji emisji do 2020 r. o 20 proc. nie wykluczając, że może to być 25 proc., jeśli kraje poprawią wydajność energetyczną i zwiększą udział energii odnawialnej.

Potwierdziła cel redukcji emisji do 2020 r. o 20 proc. nie wykluczając, że może to być 25 proc., jeśli kraje poprawią wydajność energetyczną i zwiększą udział energii odnawialnej.

Wbrew staraniom komisarz ds. zmian klimatycznych Connie Hedegaard, zapis o 25 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do 2020 roku został osłabiony w ostatecznie przyjętym we wtorek przez komisarzy dokumencie.

W pierwotnej wersji dokumentu napisano, że obniżenie unijnych emisji CO2 o zaplanowane 80 proc. w 2050 r. wymaga ich redukcji o 25 proc. do 2020 r. To z kolei będzie możliwe, jeśli UE zrealizuje zapowiedź zwiększenia efektywności energetycznej o 20 proc. do 2020 r. W przyjętym we wtorek dokumencie czytamy: „jeśli UE zrealizuje dotychczasowe polityki, włącznie ze zobowiązaniem osiągnięcia 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii oraz 20 proc. wzrostu efektywności energetycznej do 2020 r., to umożliwi to przekroczenie celu redukcji emisji o 20 proc. i osiągnięcie 25 proc.”

Natomiast we wstępie do dokumentu, zatytułowanego „Mapa drogowa 2050” dopisano zdanie, że priorytetem dla UE pozostaje osiągnięcie celów wyznaczonych wcześniej na 2020 rok.

WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.gazetaprawna.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo