Komisja Europejska ogłosiła zwycięzców konkursu Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska” 2014-2015

30 listopada, w trakcie uroczystej ceremonii, Europejski Komisarz ds środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, ogłosił zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska”.

 

Nagrody przyznawane są firmom, które w swoich działaniach łączą rozwój z odpowiedzialnym podejściem do środowiska naturalnego. Wyróżnienia dotyczyły pięciu kategorii: zarządzanie, produkt i usługi, procesy innowacyjne, biznes i bioróżnorodność oraz międzynarodowa współpraca biznesowa. W gronie tegorocznych zwycięzców znalazły się zarówno duże korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa:

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (Turcja), wiodący producent ceramiki łazienkowej i płytek, w kategorii zarządzanie
EcoNation (Belgia), firma dostarczająca rozwiązania oświetleniowe, w kategorii produkt i usługi
Daimler AG (Niemcy), przedsiębiorstwo motoryzacyjne, w kategorii procesy innowacyjne
Interface Nederland BV (Holandia), największy światowy projektant i twórca wykładziny dywanowej płytkowej, w kategorii międzynarodowa współpraca biznesowa
Red Eléctrica de España (Hiszpania), operator energii elektrycznej, w kategorii biznes i bioróżnorodność

Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że ochrona środowiska ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przewagi konkurencyjnej w Europie. Kapituła konkursu Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska” dostrzegła najlepszych spośród pionierów w tym zakresie, wyróżniając firmy znajdujące się w czołówce działań ekologiczno-innowacyjnych. Chciałbym osobiście pogratulować wszystkim nagrodzonym zwycięzcom – powiedział komisarz Karmenu Valla w trakcie wręczania nagród.
Sektor towarów i usług ekologicznych stale się rozwija, nawet pomimo niedawnego kryzysu gospodarczego.

Rozszerzenie rynku globalnego daje eko-przemysłowi, oprócz szerszego popytu w Unii Europejskiej, nadzieję na znaczny wzrost potencjału eksportowego poza nią. Na całym świecie prowadzonych jest również coraz więcej kampanii edukacyjnych mających na celu uświadomienie społeczeństwu znaczenia zachowań proekologicznych w życiu codziennym. Jedną z nich jest prowadzona od 2011 roku przez Komisję Europejską kampania „Generation Awake” zachęcająca Europejczyków do przeanalizowania nawyków konsumpcyjnych oraz ich konsekwencji dla środowiska, zasobów naturalnych, jakości życia, zdrowia i dobrobytu. Dwa lata temu kampania koncentrowała się na zużyciu wody, w tym roku główny nacisk położono na efektywniejsze gospodarowanie odpadami, będące jednym z kluczowych warunków osiągnięcia celów gospodarki ekologicznej.

Firmy nagrodzone w konkursie Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska”

Nagroda w kategorii zarządzanie

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri zdobył nagrodę w kategorii zarządzanie za Blue Life Integrated Sustainability Management System, wdrożony w departamencie Materiałów Budowlanych
w firmie. Mierzy on i raportuje statystyki dotyczące zrównoważonego rozwoju wszystkich procesów biznesowych tak, aby wpływ produktów na środowisko został ograniczony do minimum na każdym etapie cyklu ich życia, od projektu do wersji finalnej. Firma
z powodzeniem zintegrowała zarządzanie zasobami poprzez swoje działania i przyjęła model trwałego rozwoju praktyk detalicznych z wysokim potencjałem powielania.
Dodatkowe informacje: http://www.eczacibasi.com.tr/tr/eczacibasi-toplulugu/kuruluslar/yapi-urunleri/eczacibasi-yapi-gerecleri2

Nagroda w kategorii produkt i usługi
Nagrodę otrzymała firma, która opracowała i wdrożyła nową technologię produkcyjną w wyjątkowy sposób przyczyniającą się do zrównoważonego rozwoju. Belgijski EcoNation został doceniony za swój projekt „Zmniejsz rachunek za prąd”, który opiera się na inteligentnym systemie „LightCatcher”, generującym  ogromne oszczędności w zużyciu energii poprzez maksymalizację wykorzystania światła dziennego.
Dodatkowe informacje: http://www.econation.be/wat-is-lightcatcher/

Nagroda w kategorii innowacji procesowych
Daimler AG otrzymało wyróżnienie w kategorii innowacji procesowych. Jury było pod wrażeniem technologii bliźniaczego drutu łukowego natryskiwania Daimlera, który nakłada żelazno-węglową powłokę na wewnętrzną powierzchnię cylindrów w aluminiowej skrzyni karbowej. Rozpowszechnienie tego wynalazku może przynieść znaczną oszczędność paliwa i redukcję emisji CO2.
Dodatkowe informacje: http://www.daimler.com/   

Nagroda w kategorii międzynarodowa współpraca biznesowa
Nagroda trafiła do firmy aktywnie promującej wymianę wiedzy i technologii w międzynarodowym partnerstwie międzysektorowym, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się. Tegorocznym zwycięzcą został Interface Nederland BV za swój projekt Net-Works. Jury doceniło firmę za ambitnie postawiony cel, którym jest rozwiązanie globalnego problemu zużytych sieci rybackich, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści społeczno-ekonomicznych niektórym z najbiedniejszych osad nadmorskich na świecie. Każde zebrane dwa kilogramy sieci, które wykorzystane zostaną do ponownego użytku, to kilogram ryżu zapewniający dwa posiłki dla 5-6 osobowej rodziny.
Dodatkowe informacje: www.interface.com

Nagroda w kategorii biznes i bioróżnorodność
Red Eléctrica de España zdobyła nagrodę za wybitne osiągnięcia w ograniczaniu zmniejszania różnorodności biologicznej i ekosystemów naturalnych, poprzez projekt „Ptaki
i przewody energii elektrycznej: mapowanie ścieżek lotów”. Narzędzie wykorzystuje System Informacji Geograficznej, który zbiera informacje o torze lotu ptaków. Jury konkursu było pod wrażeniem dokładności, z jaką ukazuje ono najistotniejsze i najbardziej aktualne dane o 44 gatunkach ptaków.
Dodatkowe informacje: http://www.ree.es/

Więcej informacji:
Więcej informacji o laureatach, procedurach wyboru i wcześniejszych edycjach konkursu znaleźć można na stronie: http://ec.europa.eu/environment/awards/
Informacje o kampanii „Generation Awake”: http://www.generationawake.eu/pl/

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo