Zalety agroturystyki

Jakie są zalety agroturystyki otóż agroturystyka przyczynia się do rozwoju gospodarstw rolnych oraz miejscowej infrastruktury. Aktywizuje miejscowy rynek pracy. Zmusza rolników do rozbudowy i modernizacji zasobów mieszkaniowych.

Daje dodatkowe dochody gospodarzom i budżetom lokalnym. Zatrzymuje ludzi młodych w gospodarstwach rolnych. Stwarza możliwość atrakcyjnego wypoczynku zwłaszcza dla osób mniej zamożnych.

Jednocześnie pozwala na zachowanie rodzinnych gospodarstw rolnych, pomaga chronić wiejski styl życia i kultywować tradycje wsi. Agroturystyka – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 To właśnie agroturystyka zapewnia bezpośredni kontakt z przyrodą i odpoczynek.

Do tego jest formą ekoturystyki, ponieważ ma minimalny wpływ na środowisko, nie wymaga nakładów inwestycyjnych i wznoszenia nowych budynków, dzięki czemu przyczynia się do zachowania środowiska wiejskiego.

Gdy dodać do tego jeszcze fakt, że najczęściej agroturystyka jest związana z gospodarstwami ekologicznymi, okazuje się, że jest to najbardziej naturalna forma odpoczynku. Zwłaszcza w Polsce jest to naprawdę zdrowy wypoczynek – niskie wykorzystywanie przez lata nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, gwarantuje wysoką ekologicznie jakość spożywanych produktów rolnych we wszystkich gospodarstwach agroturystycznych.

Agroturystyka jest więc ściśle związana z rolnictwem, z funkcjonującym gospodarstwem rolnym. To produkcja roślinna i hodowla zwierząt stanowi jedną z atrakcji agroturystyki.

Cechy turystyki wiejskiej szczególnie poszukiwane przez turystów to możliwości:

* wypoczynku w środowisku odmiennym od warunków życia i pracy na obszarach zurbanizowanych,

* kontaktu bezpośredniego ze zdrowym środowiskiem przyrodniczym,

* kontaktu z życiem wiejskim, zwierzętami domowymi, pracami rolnymi, poznanie rzemiosła ludowego i folkloru wsi,

* korzystania ze zdrowej żywności,

* zwiedzania parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

* korzystania z ciszy, spokoju i walorów małego ruchu. Należy także zwrócić uwagę na ekonomiczno-społeczny sens rozwoju agroturystyki.

Charakteryzują go m.in. następujące jej cele:

* stymulacja rozwoju gospodarstw rolnych świadczących usługi turystyczne oraz miejscowej infrastruktury,

* aktywizacja miejscowego rynku pracy – dla rolników jest to dodatkowe źródło dochodu,

* rozbudowa i modernizacja zasobów mieszkaniowych rolników,

* wiązanie nadwyżek towarowych produktów rolnych – im więcej turystów kupuje produkty rolne, tym więcej rolnik stara się je wytworzyć i co się z tym wiąże uzyskuje większe dochody,

* dodatkowe dochody dla rolników i budżetów lokalnych

* stabilizacja ludzi młodych w gospodarstwach rolnych – chęć zostania prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, poznanie nowych ludzi ich obyczajów,

* ochrona walorów przyrodniczych – rolnik i turysta zaczynają doceniać i umieć korzystać z natury,

* stworzenie możliwości atrakcyjnego wypoczynku, zwłaszcza dla osób mniej zamożnych, wzrost poziomu kulturalnego mieszkańców wsi – kontakt z innymi ludźmi daje większy światopogląd.

Polska charakteryzuje się cechami sprzyjającymi rozwojowi agroturystyki. Rolnictwo jest nadal rolnictwem rodzinnym.

Polska jest bogata krajobrazowo i przyrodniczo, co ma bardzo duże znaczenie.

Poza tym większość kraju stanowią obszary względnie czyste lub tylko nieznacznie zanieczyszczone. Polska charakteryzuje się cechami sprzyjającymi rozwojowi agroturystyki.

Rolnictwo jest nadal rolnictwem rodzinnym. Polska jest bogata krajobrazowo i przyrodniczo, co ma bardzo duże znaczenie. Poza tym większość kraju stanowią obszary względnie czyste lub tylko nieznacznie zanieczyszczone.

 

Ecoportal.com.pl, Julian Z Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo